Referenties

Referenties zijn de reacties van opdrachtgevers met betrekking tot de kwaliteit van de werkzaamheden zoals deze door BusinessPartners zijn uitgevoerd om de bedrijfsoverdracht of bedrijfsovername af te ronden.

Referenties van onze cliënten sinds het jaar 2000 vindt u hieronder in de index, klik op de titel om de reviews te lezen. Uit de referenties krijgt u een indruk hoe de cliënten het traject van de bedrijfsovername, de verkoop van een patent, of het aangaan van een participatie of joint venture hebben ervaren.

Een team van enthousiaste ondernemers.


Wij zijn een jong bedrijf met een kapitaalbehoefte. Onze producten zijn gevalideerd door de markt. Er is veel belangstelling voor onze producten, niet alleen in Nederland. Pleun, als ervaren ondernemer, begrijpt dit als geen ander. De klik met Pleun was er vanaf het eerste moment. De contacten zijn altijd zakelijk en inhoudelijk. Wat ons betreft het enige juiste. Pleun heeft ons in contact gebracht met enkele investeerders. Deze contacten zijn succesvol geweest. Serieus, resultaatgericht en professioneel, zo hebben wij Businesspartners (in het bijzonder Pleun) ervaren.

Martin Grazul

Yamkas


Na een prettige kennismaking met Pleun Bakker van BusinessPartners op zijn kantoor besloten wij met hem in zee te gaan en hebben we hem opdracht gegeven tot de verkoop van de aandelen van Mercurius Company B.V inclusief de activiteiten van Webstore Yamk. De algemene voorlichting, de bedrijfswaardering en memorandum ware tot volle tevredenheid, waarna het verkoop proces werd gestart. BusinessPartners heeft de juiste koper binnen 6 maanden gevonden en na prima onderhandelen, een goede intentie overeenkomst en het koopcontract met een earn out is de overdracht bezegeld bij de notaris. We zijn heel tevreden over de begeleiding door Pleun Bakker; hij was altijd bereikbaar en hij zorgde voor een prima communicatie.

Jaap Zeeuw van der Laan

Landlane Capital BV


De eerste keer dat wij Pleun Bakker spraken leerden we hem kennen als adviseur van de verkopende partij. Pleun denkt als adviseur van de verkopende partij uiteraard als eerste aan de belangen van zijn klant, maar verloor daarbij ons, de kopende partij, zeker niet uit het oog. Wij kennen na een succesvolle transactie Pleun als een eerlijke, ervaren en zeer kundig adviseur. Pleun was vanaf het begin duidelijk in de communicatie, helder, open en recht door zee. Hij heeft alle partijen bij elkaar gebracht, bemiddeld en de transactie tot een goed einde gebracht naar ieders tevredenheid. Namens ons allen wil ik je hartelijk danken voor je geduld en inzet.

René Cox

Liftboxx


Toen ik besloot om mijn zaak LiftBoxx te verkopen in verband met pensionering kwam ik in contact met Pleun Bakker.  Hij gaf me een compleet andere kijk op de verkoopcijfers en bracht me in contact met interessante kandidaat overnemers. Hij begeleidde me in alle gesprekken op een zeer professionele manier en dit leidde uiteindelijk tot een samenwerking mkandidaat van mijn keuze. Ook na het ondertekenen van het contract kreeg ik uitstekende begeleiding van Pleun Bakker. Ik zou zeker terug weer met hem van start gaan. 

Wiel en Mia Claessen

C&C Parts B.V.


Er bleek dat binnen de familie geen opvolging voorhanden was. Bij Business Partners, en met name bij jou, hebben wij een partij gevonden die qua deskundigheid en marktbenadering een succesvolle overname tot stand heeft gebracht. Business Partners verzorgde een solide bedrijfsanalyse. Uit deze analyse kwam naar voren dat het bedrijf een enorme voorraad remonderdelen bezit die in de toekomst nog verkocht moest worden. Dit onderdeel was een bijzondere uitdaging bij het vinden van een geschikte overnamekandidaat die hiermee om zou kunnen gaan. Door de bankencrisis werd de financiering een onmogelijkheid voor de overnamekandidaten. Omdat Pleun bleef geloven in de verkoopbaarheid van ons bedrijf, heeft hij door de jaren heen zich als een pitbull vastgebeten in dit dossier. Dit heeft er toe geleid (na 10 jaar) dat C & C Parts BV na stevige onderhandelingen en met creatieve oplossingen met betrekking tot de voorraad, is overgenomen voo de vraagprijs door Frans van der Linden, in combinatie met een participatie van het LIOF. Wij kijken terug op een succesvol traject en danken Business Partners en Pleun in het bijzonder voor alles wat ze door dik en dun voor ons hebben gedaan.

David Pinto

Dunico


Dunico is een full service reclamebureau dat allerlei online & offline marketing & communicatie mogelijkheden biedt om een merk in de markt te zetten of een merk te versterken. Naast het bouwen, onderhouden en hosten van websites en webwinkels verzorgt Dunico media inkoop, e-mail marketing, abri campagnes, animatiefilms, opmaak van advertenties, ontwerp van huisstijlen en andere vormen van marketing & communicatie voor zowel multinationals als MKB bedrijven. In het begin vond ik de samenwerking wel spannend omdat ik het idee had dat Pleun in mijn branche nog niet heel veel verkopen had gedaan. Ik vroeg mij af of mijn verkoop niet heel anders was dan de verkoop van bijvoorbeeld een fabriek. In onze gesprekken kwam al snel naar voren dat Pleun met al zijn ervaring en expertise de “right man for the job” was. Pleun heeft de verkoop van begin af aan met veel deskundigheid geleid. Hij wist op de juiste momenten mijn ongeduldigheid af te remmen en gaf vertrouwen om een succesvol einddoel te bereiken. Pleun zorgt voor een zorgvuldige selectie van kandidaten en laat kandidaten voordat er teveel informatie weg gegeven wordt een geheimhoudingsverklaring tekenen. De bedrijfswaardering die uitgevoerd wordt is is grondig en realistisch. Dat is fijn voor zowel verkoper als koper. Je ziet hier ook in terug dat Pleun veel ervaring heeft op financieel gebied. In alle onzekerheid die bij een bedrijfsovername komt kijken is Pleun de rustgevende factor en geeft hij in alle kalmte de richting aan naar een succesvolle verkoop.

A.Dekker

VARICLEAN benelux bv


In november 2018 middels de website contact gelegd met Business Partners. De reactie kwam snel van de heer Pleun Bakker. Na een eerste telefonisch contact volgde al snel een persoonlijke ontmoeting. Hierin werden de werkwijze, uitgangspunten en plan van aanpak besproken. Deze voortvarende en no-nonsens insteek spraken mij zeer aan en deed mij besluiten om hem de verkoopopdracht van mijn onderneming te verstrekken. Vrij snel daarna zijn wij in 2019 in contact gekomen met een aantal serieuze kandidaten waarbij het mogelijk was om met een partij de zaak naar tevredenheid af te ronden. Momenteel zitten wij in een overdracht fase welke prima verloopt en in de loop van volgend jaar zal zijn afgerond. Een belangrijke overweging in het verkooptraject was om voor de continuïteit naar de klantenkring en toeleveranciers zorg te dragen en dit is gelukt.

Harry Kroeze

HCA Project Support B.V.


Op het moment dat mijn zakenpartner en ik begin 2009 het besluit namen om onze bakens te verzetten, was de financiële crisis al flink op gang. Met geen mogelijkheid konden wij toen voorzien dat het effect hiervan en vooral van een aantal onvoorziene gebeurtenissen, van zo grote invloed zouden zijn.

anoniem

Encare Arbozorg BV:


Voor de voorgenomen bedrijfsoverdracht van Encare Arbozorg BV heeft haar moeder­maatschappij Mensura voor BusinessPartners gekozen. Pleun Bakker, oprichter van BusinessPartners, was van meet af onze contactpersoon. Hij heeft ons prima ingelicht en begeleid bij de voorbereiding van de bedrijfsoverdracht. Na de professionele bedrijfswaardering en diverse overlegsessies heeft Pleun Bakker onze organisatie in de markt aangeboden aan de belangrijkste spelers in de Arbozorg in Nederland. Na verschillende contacten en meetings is gekozen voor een intentie om de bedrijfs­overdracht van Encare met Zorg van de Zaak te laten plaatsvinden. De onderhandelingen en het uitwerken van alle aspecten is kundig en prettig verlopen, met als resutaat dat de bedrijfsoverdacht op 14 juni 2016 tot volle tevredenheid van alle partijen is ondertekend. Met dank aan Pleun Bakker van BusinessPartners, die wij graag aanbevelen. Het proces van de bedrijfsoverdracht is door BusinessPartners uitgevoerd op basis van no cure no pay.  

Bert Vanwersch

Jac Coolen Techniek


Ter ondersteuning, begeleiding en afronding van het verkooptraject van mijn bedrijf Jac Coolen Techniek BV heb ik samengewerkt met Dhr. Pleun Bakker van Business Partners te Maastricht. Pleun heeft een realistische bedrijfswaardering gemaakt, hij heeft de koper gevonden en de onderhandelingen begeleid vanaf het eerste gesprek tot en met het verkoop contract.  

R. Geraerts

Stamrecht bv


Wij hebben Business Partners leren kennen als een zeer professionele partij. Hiermee verklaren wij, dat Business Partners, gevestigd in Maastricht, tot zeer grote tevredenheid de bemiddeling in de verkoop van Venema Advies BV heeft verricht. Wij danken Business Partners voor hun inzet  en wensen hun veel geluk en succes met verdere opdrachten.

Jaap Hospers

Hospers, autoservice


Ik heb altijd met veel plezier bij dit bedrijf gewerkt en hier het vak in de praktijk geleerd. Toen ik in het verleden met Jaap Hospers sprak over bedrijfsopvolging gaf hij aan dat ik de zaak op termijn over zou kunnen nemen. Sindsdien hebben we naar de overname toe gewerkt.  Jaap heeft me geleidelijk steeds meer verantwoordelijkheid gegeven zodat ik nu na de overname het bedrijf geheel zelfstandig kan runnen. Na de eerste gesprekken over de bedrijfswaardering en het overnameproces hebben we de financiering aangevraagd. Gelukkig wilde de ABN meedenken en hebben we een goede financiering af kunnen sluiten. De overname is prettig verlopen en ik zie de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. We zijn van plan te blijven investeren in het bedrijf. Als eerste komt er een nieuwe remmenbank en een nieuwe huurauto  zodat de klanten over vervangend vervoer kunnen beschikken. Jaap blijft nog parttime actief.  Verder gaat mijn vader meewerken op kantoor om de efficiëntie in de werkplaats te verbeteren en gaan we meer aan promotie doen. Jaap Hospers:  "Jean-Paul de Graaf van BusinessPartners brengt zijn auto al jaren naar ons voor onderhoud. Toen ik hoorde dat hij bedrijfsovernames begeleidt heb ik hem aangesproken om te zien wat de mogelijkheden waren. BusinessPartners heeft een waardering opgesteld, de onderhandelingen gevoerd en de intentie en definitieve koopovereenkomst opgesteld. Het was voor beide partijen gunstig dat we van fiscale doorschuiving gebruik konden maken waardoor de overnamesom beter financierbaar was voor de koper en de opbrengst na belasting geoptimaliseerd kon worden. De bedrijfsoverdracht is goed verlopen met een prima resultaat voor zowel de verkoper als voor de koper."  

Y. Laureyssens

Finance & Administration Mens Groep


"WIJ BEVELEN PLEUN BAKKER GRAAG AAN"

De onderhandelingen en het uitwerken van alle aspecten is kundig en prettig verlopen (meer…)

Jolanda van Vliet

Lollypop's kadoshop


Na 20 jaar een winkel met verkoop van kaarten, kado’s, bonbons en snoepgoed in Maarssen te hebben gedreven werd het tijd voor iets anders. Medio 2009 heb ik via internet de site van BusinessPartners gevonden en een mail gestuurd. Ik wilde graag vrijblijvend advies over de waarde en hoe het proces zou gaan. Via BusinessPartners nam bedrijfsmakelaar Joke Holm contact met mij op. Zij heeft mij enorm goed geadviseerd  en daarom  heb ik in februari 2010 opdracht gegeven aan BusinessPartners tot verkoop van de winkel. De uitwerking van de analyse en waardebepaling door BusinessPartners gaf mij veel vertrouwen in een verkoop aan de juiste opvolger van mijn winkel. Na met een aantal potentiële kandidaten te hebben kennisgemaakt, heb ik eind maart kennisgemaakt met Simone Block. Zij leek de juiste opvolger. Uiteindelijk werd op 16 april 2010 na een paar uitgebreide besprekingen de koopovereenkomst die door BusinessPartners was opgesteld getekend. Simone Block heeft vanaf dat moment regelmatig in mijn winkel meegelopen en de overdracht op 25 juli was dan ook geen enkel probleem. De begeleiding door BusinessPartners is mij zeer goed bevallen, professioneel en zeer discreet zijn de juiste kandiaten uit de reacties gefilterd en aan mij voorgesteld.  

Gertrude en Marcel van der Jagt

verkoop drogisterij Van der Jagt


Kruiningen, 20 maart 2013   Beste Jaco, Wij willen je nogmaals bedanken voor de goede begeleiding bij het verkopen van onze drogisterij. Vanaf onze eerste ontmoeting hadden wij een goed gevoel bij je aanpak, die was zakelijk en nuchter. Je kwam betrouwbaar over en dat heb je bewezen in het vervolgtraject. (meer…)

Ton Vermeulen

Vermeulen Gommans, bermverzorging


Hierbij wil ik jullie hartelijk bedanken voor de doeltreffende manier waarop... (meer…)

anoniem

belastingadviesbureau


Ik heb in 2005 een Belastingadviesbureau opgericht en heb het er vanaf de datum van oprichting erg druk mee gehad. Natuurlijk is dat alleen maar geweldig, maar op een zeker moment werd het werk teveel en stond ik voor de keuze om of uit te breiden of om (een deel van) de aandelen te verkopen. Ik ben toen op internet gaan zoeken naar een bedrijfsmakelaar bij mij in de buurt en ik ben toen met Ton Goossens van BusinessPartners in contact gekomen. (meer…)

vd Wouden

Wouden, vd, Metaalbewerking


Aandelentransactie Vanaf begin 2008 had Joke Holm van BusinessPartners contact met de heer van der Wouden, eigenaar van het bedrijf. Hij beschikte niet over bedrijfsopvolging dus was het devies, samen vooruit denken. Na diverse evaluaties, voorbereidingen en besprekingen gaf van der Wouden de opdracht tot verkoop van het bedrijf in maart 2010. (meer…)

Lucas van der Waal

Converge, werving & selectie


Geachte heer Bakker, Enige tijd gelden mailden we u het zoekprofiel van Manager Corporate Finance. Mede dankzij uw bereidwilligheid om met ons mee te denken hebben wij 8 geschikte kandidaten kunnen presenteren. Een geweldig resultaat. Hartelijk dank daarvoor. (meer…)

Robo Installatietechniek (Obdam)

Robo, installatiebedrijf


Februari 2011: bedrijfsoverdracht van Robo Installatietechniek (Obdam).   BusinessPartner: Herman Disma   Activa/Passiva Transactie De eerste contacten met het bedrijf vonden in 2004 plaats. De contacten met de twee eigenaren bleven en resulteerden in een opdracht tot verkoop van het bedrijf in de zomer van 2010. Het bedrijf is al sinds 1979 actief in de installatiebranche. Men verzorgt ondermeer installaties op het gebied van gas, loodgieterwerk, sanitair, centrale verwarming en aardwarmte. (meer…)

Peter van Dam

Angxelo


We zouden zeker BusinessPartners weer inschakelen !!

Referentie Leendert van de Pol/BusinessPartners - Angxelo
Medio 2010 hebben wij na zorgvuldig afwegen besloten om onze activiteiten te verkopen om ons volledig te kunnen richten op een aantal nieuwe innovaties. Wij hadden reeds ervaring met een bedrijfsoverdracht in het verleden via een professionele corporate finance organisatie. Toch hebben we besloten om verder in de markt naar andere partijen te kijken die wellicht een andere werkwijze / benadering konden hanteren.  (meer…)

J.C.V. Blokker

Blokker


Aan: BusinessPartners
Geachte heer Disma, Met plezier spreek ik mijn waardering uit over uw bijdrage in het verkooptraject van de aandelen van mijn bedrijf Aristo Pers B.V. Het door u vervaardigde verkoopmemorandum en de waardebepaling waren prima instrumenten ter ondersteuning van de gesprekken met geïnteresseerden. (meer…)

Aad Peekel

CDV


Het eerste contact met Herman Disma van BusinessPartners ontstond medio 2004. In gesprek op ons kantoor heeft hij uitgelegd welke route er wordt gevolgd om een bedrijf te verkopen. Op dat moment was ik er nog niet klaar voor. Echter eind 2009 volgde er een hernieuwd contact. (meer…)

J.Broer

Broer machinefabriek


In april 2006 hebben mijn broer en ik u opdracht gegeven voor de bemiddeling bij de verkoop van ons bedrijf. In de loop van mei 2006 dienden zich een groot aantal kandidaten aan, waaronder enkele zeer serieuze gegadigden. (meer…)

Peter en Sylvia Brons

Brons, wasserij


In 2009 besloten wij om gezondheidsredenen onze wassalon/ wasserij te koop te zetten, eerst zelf geprobeerd tot dhr. Loefs belde of hij de verkoop mocht bemiddelen. Afspraak gemaakt n besloten om met Business Partners in zee te gaan. (meer…)

Marc Daemen

Daemen, tuinmachines


Na onderhandling met meerdere kandidaten is Businesspartners er in geslaagd om tot een goede deal te komen inclusief de verkoop van het Onroerend Goed. (meer…)

H.Huisman

DOS, bouwer van bakkerijovens


Na deze snel en accuraat is uitgevoerd door BusinessPartners is in een vervolg gesprek naar voren gekomen wat de waarde van het bedrijf zou zijn.  (meer…)

Hans Drijkoningen

Educa, reisbureau


Toen wij begin dit jaar voor het eerst contact hadden, konden wij niet bevroeden dat de verkoop van Educa Travel zo voorspoedig zou verlopen. (meer…)

Mevlüt en Gerda Kocer

Emka, beveiligingsbureau


Bedankt voor de uiteindelijke overdracht van ons beveiligingsbedrijf Emka Beveiligingen B.V (meer…)

Yoeri Laureyssens

Encare, zorginstelling


Na de professionele bedrijfswaardring en diverse overlegsessies heeft Pleun bakker onze organisatie in de markt aangeboden aan de belangrijkste spelers in de Arbozorg in Nederland. (meer…)

Jacques Enthoven

Enthoven, tuinbouwtechniek


Een bedrijf kopen doe je maar een keer. Dus moet het echt goed gaan en achteraf kan je niets terugdraaien. Dus is het van groot belang dat alles goed geregeld is en dat je achteraf niet terug kijkt op dingen die je anders had moeten regelen. (meer…)

Wim Gloudemans

Gloudemans, installatiebedrijf


In de loop van oktober 2005 hebben wij voor de eerste keer kennis met elkaar gemaakt. Dit heeft er toe geleid dat ik op 7 maart 2006 opdracht aan BusinessPartners heb gegeven om mij te begeleiden in de verkoop van de activa van Installatietechniek Gloudemans BV.  (meer…)

Erik Grootveld

Grootveld, automaterialen


Jean-Paul de Graaf van BusinessPartners Bedrijfsmakelaars heeft de bedrijfsoverdracht op een prettige manier begeleid. Door zijn doorzettingsvermogen is de deal rond gekomen. (meer…)

Guido en Eefje van der Velden

Guido vd Velden Reclamestudio


Hierbij wil ik u bedanken voor het vele werk dat u heeft verricht om onze studio te verkopen. (meer…)

Michèl en Margreet Ligthart

Koomen, installatiedrijf


Als eigenaren van een loodgieters en installatiebedrijf waren wij aan het filosoferen over de toekomst.De zaken gaan goed. Erg goed zelfs, maar we genieten niet genoeg. Willen we toch een bedrijf overnemen of proberen we zelf voor verder uitbreiding te zorgen. (meer…)

Bernadet Schouten

Kumulus, balletstudio


Mede dankzij innovatief en geduldig onderhandelen heeft Dhr Bakker  behalve er een redelijke overnameprijs ook een functie als Hoofd Dans bij Kumulus voor mij uitgesleept en hebben ... (meer…)

Anneke en Kees Luitjes

Luitjes, installatiebedrijf


Eindelijk is dan toch dit lange traject afgesloten en is de verkoop van ons bedrijf gerealiseerd, maar desondanks bleef je tot het einde toe beschikbaar en heb je steeds je volledige inzet getoond. (meer…)

Jan Meeuws

Melamo, machinefabriek


Op termijn wilde we ons bedrijf verkopen aan een partij die het bedrijf zou voortzetten, met behoud van ons personeel. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen Business Partners en Melamo. (meer…)

Jan Moor

Moor, installatiebedrijf filtertechniek


In juni 2010 heb ik een eerste gesprek gehad met Jaco van Tol van Business partners. Hij had een goede en eerlijke uitleg met veel info omtrent de mogelijkheden. (meer…)

Koen de Louw

NL Products, Groothandel Domotica


Eind 2010 had ik voor mijzelf de beslissing al genomen om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging, alleen in welke vorm was toen nog niet duidelijk. (meer…)

Ki Tan

Qnap, IT


Je hebt in 2002 tot tevredenheid een waardebepaling en analyse van mijn bedrijf gemaakt, en vervolgens heb ik Business Partners de opdracht tot verkoop gegeven. (meer…)

Arjan Warnaar

QPI, IT bedrijf


Medio 2003 hebben wij kennis gemaakt naar aanleiding van een mogelijke verkoop van een IT firma. (meer…)

Siem en Peter Schouten

Schouten, installatiebedrijf elektro


In 2007 gingen we ons oriënteren wat de mogelijkheden waren om op een goede manier ons bedrijf Schouten Elektrotechniek  te verkopen. (meer…)

Hans Leissner

Vorselen, van, installatiebedrijf tuinbouw


Door middel van deze brief wil ik je, mede namens Gaston, hartelijk bedanken voor de vakkundig en betrokken wijze waarop Business Partners, i.c. jij en Rob, hebben bemiddeld bij het verwerven van AEM bv te Maasbree. (meer…)

H. van de Weerd

Weerd vd, graveerindustrie


Met hem kwam de overeenkomst tot stand voor verkoop-bemiddeling van genoemde B.V. (meer…)

Th.C.E.M. van Dun Directeur.

Diortho


~iortho

Business Partners

Rijksstraatweg 208A T +31 (0)55 3232488 T.a.v. de heer P. Bakker                                                                                                    7395 MG Teuge                                                                                                           F +31 (0)55 3232262 Alexander Battalaan 20                                                                                                 Postbus 31                                                                                                                     E info©diortho.n1 6221 CD Maastricht.                                                                                                    7390 AA Twello                                                                                                           I www.diortho.n1 Teuge, 3 oktober 2005 Behandeld door: Th. van Dun Geachte heer Bakker, beste Pleun, Op mijn eerste officiële werkdag bij Diortho keek ik nog even terug hoe de overname van DOI is verlopen. Bij onze eerste ontmoeting in februari 2004 in Eindhoven had ik reeds het gevoel dat de transactie tot stand zou komen, niet wetende dat er enige tijd voor nodig zou zijn. (meer…)

Alexander Nijeboer  

Domaine de Fleur BV


DOMAINE DE FLEUR

"Als je als ondernemer je bedrijf verkoopt dan wil je worden ontzorgd. Een verkoop is al ingrijpend genoeg. Pleun Bakker heeft tijdens de verkoop van mijn bedrijf strak de regie in handen genomen en mij door alle stadia van verkoop geloodst. Onvermoeibaar ging hij door tot wij de juiste koper hadden gevonden. (meer…)

Sebastiaan Strampel

DUMITECH


DUMITECH      ZERO TOLERANCE
Blesdijke, 18 mei 2016
Geachte heer Bakker, Beste Pleun,
Hierbij wil ik mijn waardering uitspreken over uw  werkzaamheden met betrekking tot de verkoop van mijn onderneming. Het eerste gesprek tussen u en mij werd snel gerealiseerd. Na een aantal maanden hadden we serieuze kopers, de onderhandelingen kwamen op gang. Een groot pluspunt vond ik de snelle manier van handelen, in de avond, op zondagen, als er vragen zijn mocht ik altijd bellen. (meer…)

Marco Lesmeister

eXpertise


eXpertise-IT
Verkocht door BusinessPartners - Januari 2011
Kender Thijssen maakt bekend dat zij alle aandelen in storage specialist eXpertise-IT uit Rijswijk heeft overgenomen. Kender Thijssen haalt met de acquisitie een zeer gespecialiseerde storagespeler in huis met kennis van onder andere EMC datadomain, CA, Commvault, NetApp en SUN. (meer…)

Jansen

Jansen Rolluiken Zonwering


Oktober 2012: Jansen Rolluiken Zonwering

  Business Partners: Jan Loefs   De allereerste keer dat Jan Loefs mij benaderde was ergens in 2009. Ik had in die tijd wel eens gedacht aan verkoop van mijn bedrijf maar helemaal rijp was de tijd er nog niet voor. Het was een goed gesprek en dus heb ik de gegevens van Jan Loefs en Business Partners bewaard. (meer…)

Peter Kouwenhoven

Kouwenhoven Elektrotechniek B.V.


Verkoop van Kouwenhoven Elektrotechniek B.V.
Activa/ Passiva transactie

Omschrijving: Kouwenhoven Elektrotechniek ontwerpt en installeert complete elektrotechnische installaties  voor (tuinbouw) bedrijven en kantoren door heel Nederland.

  “Het vertrouwen in de deskundige begeleiding van Jeroen Dekker was voor mij beslissend om voor BusinessPartners te kiezen” (meer…)

Bernadette Schouten

IMPULSE


IMPULSE
Maastricht, 2 october 2003
LS, Betreft overdracht IMPULSE aan Gemeente Maastricht Hierbij bevestig ik dat de heer Pleun Bakker van BusinessPartners zich op uitstekende wijze heeft ingezet om de overdracht van mijn bedrijf Impulse over te dragen aan de gemeente Maastricht. BusinessPartners heeft verscheidene kandidaat kopers voorgedragen waaruit wij samen met de heer Pleun Bakker de definitieve koper hebben kunnen selecteren. (meer…)

Dhr. Bakker

DOI


In November 2003 kreeg BusinessPartners BV opdracht van DOI te bemiddelen bij de verkoop van DOI. (meer…)

Mark de Beer

Breidenbach


Hierbij wil ik mijn waardering uitspreken inzake der verkoop van onze dochteronderneming. (meer…)

Wim Drijkoningen

IDT BV


LS,
Betreft overdracht IDT/Business Partners Maastricht Hierbij bevestig ik dat Business Partners zich op uitstekende wijze heeft ingezet bij de overdracht van mijn bedrijf IDT BV aan de heer Adri Jacobs. Business Partners heeft verscheidene kandidaat-kopers voorgedragen waaruit de definitieve koper is voortgekomen.  (meer…)

Ing. Dominique van Helvoirt

Helva Holding


Nadat het besluit was genomen 1 van onze werkmaatschappijen te verkopen, hebben we direct de keuze gemaakt om een externe bemiddelaar in te schakelen. Nadat we met verschillende partijen om tafel hebben gezeten is de uiteindelijke keuze gevallen op Business Partners.  (meer…)

Jean Spierts

Sports7cars


Wegens drukke werkzaamheden wilden wij ons sportwagen verhuurbedrijf Sport7Cars verkopen. Dat bleek nog niet zo gemakkelijk omdat deze business door velen, incl. verzekeraars, als risicovol wordt gezien. Bovendien was het een GmbH. (meer…)

Ton Coppens  Charles Besemer

Ceralco


Udenhout, november 2005-11-12  
Beste Pleun,
Graag willen wij aan je verzoek om een referentie te verstrekken voldoen:
Op 1 februari 2005 hebben wij je opdracht gegeven om te bemiddelen bij de voorgenomen overdracht van Ceralco. Op 11 november jl is uiteindelijk de overdracht van Ceralco een feit geworden. (meer…)

D.Venema

Venema Advies B.V.


Hiermee verklaren wij, dat Businesspartners, gevestigd in Maastricht, tot zeer grote tevredenheid de bemiddeling in de verkoop van Venema Advies BV heeft verricht. Wij hebben Business Partners leren kennen als een professioneel bedrijf dat in zeer korte tijd de transactie  voor elkaar heeft gekregen.  (meer…)

ENCARE ARBOZORG b.v.

ENCARE ARBOZORG b.v.


ENCARE
Aanbeveling bedrijfsoverdracht Encare Arbozorg BV door BusinessPartners
Voor de voorgenomen bedrijfsoverdracht van Encare Arbozorg BV heeft haar moeder­maatschappij Mensura voor BusinessPartners gekozen. Pleun Bakker, oprichter van BusinessPartners, was van meet af onze contactpersoon. Hij heeft ons prima ingelicht en begeleid bij de voorbereiding van de bedrijfsoverdracht. (meer…)

Jan van Gorp

The Race Academy  VALETTE FRANCE


trac Aan: Businesspartners B.V.
Datum: 17 maart 2012
Geachte heer Bakker, beste Pleun,
Ik heb het genoegen en de behoefte te reflecteren op jouw inzet als bedrijvenmakelaar in het proces van verkoop van The Race Academy. In een economisch zeer lastige periode ben je er in recordtijd in geslaagd om potentiele kopers aan tafel te krijgen. Niet een, maar meerdere. Allen relevante potentials. Een unieke prestatie. (meer…)

Leendert van de Pol

Angxelo


Medio 2010 hebben wij na zorgvuldig afwegen besloten om onze activiteiten te verkopen om ons volledig te kunnen richten op een aantal nieuwe innovaties.

Wij hadden reeds ervaring met een bedrijfsoverdracht in het verleden via een professionele corporate finance organisatie. Toch hebben we besloten om verder in de markt naar andere partijen te kijken die wellicht een andere werkwijze / benadering konden hanteren. (meer…)

Jeroen Versteeg

Road Race Promotion


Referenties

Road Race Promotion

Beste Pleun, Bedankt voor je inzet en de goede begeleiding bij het verkopen van Road Race Promotion B.V. Door je volharding en het zien van de juiste kansen is het bedrijf, wat in een niche-markt werkzaam is, toch binnen een redelijke termijn van 1,5 jaar verkocht. Mocht ik ondernemers tegenkomen die hun bedrijf willen verkopen, dan zullen wij jou en BusinessPartners zeker aanbevelen.

D.Venema

Venema Advies BV


venema

Wij hebben business partners leren kennen als een professioneel bedrijf

Hiermee verklaren wij, dat BusinessPartners, gevestigd in Maastricht, tot zeer grote tevredenheid de bemiddeling in de verkoop van Venema Advies BV heeft verricht. Wij danken BusinessPartners voor hun inzet en wensen hun veel geluk en succes met verdere opdrachten (lees meer).

J.Spierts

Sport7Cars


Referenties

Pleun hartelijk bedankt voor je doorzettingsvermogen

Wegens drukke werkzaamheden wilden wij ons sportwagen verhuurbedrijf Sport7Cars verkopen. Het kwam goed uit dat Pleun Bakker van BusinessPartners in de motorsport zit en daardoor kon hij als geen ander ons bedrijf verkopen (lees meer).

Y.Laureysens

Finance & Administration Mens Groep


Referenties

Wij bevelen Pleun Bakker graag aan

De onderhandelingen en het uitwerken van alle aspecten is kundig en prettig verlopen met als resultaat dat de bedrijfsoverdracht op 14 juni 2016 tot volle tevredenheid van alle partijen is ondertekend (lees meer).

R.Geraerts

Stamrecht bv


Referenties

We zijn zeer tevreden met de oplossing

Ik stond voor de keuze om of uit te breiden of om (een deel van) de aandelen te verkopen. Ik ben met Ton Goossens van BusinessPartners in contact gekomen en we hebben samen naar een creatieve oplossing gezocht voor de toekomst. We zijn zeer tevreden met de oplossing en qua fee is BusinessPartners ook erg competitief (lees meer).

Jac Coolen

Jac Coolen Techniek


Referenties

Ik heb mijn bedrijf succesvol verkocht

Pleun heeft een realistische bedrijfswaardering gemaakt, hij heeft de koper gevonden en de onderhandelingen begeleid vanaf het eerste gesprek tot en met het verkoop contract. Per 1-7-2014 heb ik mijn bedrijf succesvol verkocht, met dank aan zijn professionele kennis en inzet (lees meer).

Charles Besemer

Ceralco


Referenties

Op 11 november JL is uiteindelijk de overdracht van Ceralco een feit geworden

Je hebt de koper aangedragen en Ceralco is voor de vraagprijs verkocht. Behalve je bijdrage bij de langdurige onderhandelingen hebben we je rol om partijen bij elkaar te brengen (en te houden) op prijs gesteld (lees meer).

Directeur Jan Meeuws

Melamo


Referenties

Melamo werd na intensieve onderhandelingen verkocht voor de vraagprijs

MACHINEFABRIEK MELAMO B.V. in april 2008 onder bemiddeling van Pleun Bakker BusinessPartners verkocht aan Thomas Regout B.V. te Maastricht. MELAMO had op moment van de overdracht ruim 60 FTE, een gemiddelde omzet van 9 miljoen euro en een balanswaarde van ongeveer 5 miljoen euro (lees meer).

Jan van Gorp

The Race Academy


Referenties

In 2 maanden de deal rond krijgen voor bijna de vraagprijs

Je bent er in recordtijd in geslaagd om meerdere kopers aan tafel te krijgen. Een unieke prestatie. Begeleiding van de onderhandelingsprocessen blonk uit in snelheid, accuraatheid, feedback en adviezen. In de gesprekken met de potentiele kopers is mij gebleken dat je bij allen onmiddellijk het in dit soort processen benodigde vertrouwen hebt kunnen wekken (lees meer).
 

Laat BusinessPartners u adviseren.
Vraag geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan

KENNISMAKEN OVER BEDRIJFVERKOOP

Bedrijfsbemiddeling

No Cure No Pay

  • Bedrijf verkopen/kopen, van A-Z
  • Gespecialiseerd in bedrijfswaardering
  • Bedrijfsovername Online + per telefoon mogelijk
  • Bedrijfswaardering Online + per telefoon mogelijk
  • Continue persoonlijk contact
  • Krachtige bedrijvendatabase
  • Ervaring als MKB-ondernemer sinds 1965

Op de hoogte gehouden worden van onze aanbiedingen?

Vul dan het onderstaand formulier in en wij houden u op de hoogte!

[formidable id=8] Direct contact? Mail info@businesspartners.nl of bel 06 543 152 72

Kennis & Actueel

1 februari 2020
startups

Startups: de echte cijfers en hoe je wel kunt slagen


Lees verder
1 januari 2020
zzp-echt-bedrijf

Zzp of toch liever een ‘echt’ bedrijf?


Lees verder
1 november 2019
starten van een onderneming

Is het starten van een onderneming nog wel de moeite waard?


Lees verder
30 december 2016
aannemer

Bedrijfsbemiddeling 2016-2017

Bedrijfsbemiddeling 2016-2017 Beste lezers, Een bijzonder jaar, 2016… en… het is werkelijk voorbijgevlogen. Dat betekent dat we het – zoals altijd –  ook dit jaar weer druk hebben gehad met onze bedrijfsbemiddeling. Hier een overzicht van de verkochte bedrijven in 2016. De  MKBedrijvenmarkt is in 2016 wat meer in beweging gekomen. Niet
Lees verder
14 december 2016

Joint Venture

Joint Venture Een Joint Venture (JV) is een zakelijke samenwerking tussen meerdere partijen. Een Joint Venture is geen rechtspersoon maar kan zich wel als contractpartij jegens derden opstellen. Joint Venture: ondernemerschap pur sang Een JV ontstaat als 2 of meer entrepreneurs  besluiten bij 1 of meer projecten betrokken te zijn.  het uitgangspunt is WinWin.
Lees verder
6 november 2016

Automaterialen Grootveld overgenomen

Jacob Groes neemt Grootveld Automaterialen over Hilversum, september 2011 Grootveld Automaterialen te Hilversum is overgenomen door Jacob Groes. Grootveld Automaterialen is opgericht in 1963. Het bedrijf is gericht op onderhoud aan en auto onderdelen van personenauto’s en kleine bedrijfswagens. Een belangrijk focusgebied is de verkoop en montage van auto-elektronica en
Lees verder
2 november 2016

Verkochte bedrijven

Verkochte bedrijven De portfolio verkochte bedrijven van BusinessPartners beslaat vele tientallen bedrijven. Een aantal van de door ons verkochte bedrijven ziet u in bovenstaand overzicht. Een bloemlezing van de waardering van de ondernemers voor wie wij hun bedrijf mochten verkopen vindt u op referenties. Wij danken deze ondernemers oprecht voor
Lees verder
BusinessPartners