Wouden, vd, Metaalbewerking

Wouden, vd, Metaalbewerking

Placeholder 1

Placeholder 1

Aandelentransactie

Vanaf begin 2008 had Joke Holm van BusinessPartners contact met de heer van der Wouden, eigenaar van het bedrijf. Hij beschikte niet over bedrijfsopvolging dus was het devies, samen vooruit denken. Na diverse evaluaties, voorbereidingen en besprekingen gaf van der Wouden de opdracht tot verkoop van het bedrijf in maart 2010.

Het bedrijf werd opgericht in 1948 en houdt zich bezig met ontwerpen, fabriceren en verhandelen van staal- en andere metaalconstructies ten behoeve van de betonindustrie. In 1990 heeft de heer van der Wouden de aandelen overgenomen.

Na het updaten van de bedrijfswaardering opstellen van een uitgebreid verkoopmemorandum en een anoniem profiel werd de markt benaderd, waarbij contacten gelegd werden met bestaande relaties en gebruikgemaakt werd van internetsites. Dit resulteerde in een flink aantal belangstellende partijen. In overleg is bewust gekozen voor een MBI-kandidaat waarna de overdracht van de activa/passiva in december 2010 is afgerond. Hierbij zijn diverse afspraken gemaakt over een actieve rol van de oud-eigenaar na de overdracht.

 

Uiterst tevreden over de bemiddelende rol van Joke Holm en de back-up van BusinessPartners.