Angxelo

Angxelo

Placeholder 1

Placeholder 1

We zouden zeker BusinessPartners weer inschakelen !!

Referentie Leendert van de Pol/BusinessPartners – Angxelo


Medio 2010 hebben wij na zorgvuldig afwegen besloten om onze activiteiten te verkopen om ons volledig te kunnen richten op een aantal nieuwe innovaties.

Wij hadden reeds ervaring met een bedrijfsoverdracht in het verleden via een professionele corporate finance organisatie. Toch hebben we besloten om verder in de markt naar andere partijen te kijken die wellicht een andere werkwijze / benadering konden hanteren. 

Uiteindelijk zijn we bij BusinessPartners in Maastricht terecht gekomen en via Pleun Bakker werden we al snel in contact gebracht met één van de 10 regionale kantoren in Nederland. In ons geval regio West-Brabant, waar het kantoor van Leendert van de Pol is gevestigd.

Na telefonisch contact met Leendert van de Pol, zaten we dezelfde week nog aan tafel voor een intake. Tijdens deze intake werd voor ons al snel duidelijk dat we bij de juiste partij zaten. Naast het feit dat er zeer professioneel inhoudelijk op zaken werd ingegaan, was er ook direct een persoonlijke “klik”. We kunnen terugkijkend op het hele traject, adviseren om dit facet in een dergelijk traject niet te onderschatten. Dit soort trajecten duren al snel maanden, waarin zeer regelmatig intensief contact plaatsvindt. Het is dan ook van belang dat je niet alleen zakelijk, maar ook persoonlijk door één deur kunt. Korte tijd later hebben we aan Leendert van de Pol de opdracht gegeven tot verkoop van onze activiteiten.

Na het aanleveren van alle bedrijfsgegevens van onze zijde, werd in zeer korte tijd een professioneel verkoopmemorandum en waardebepaling opgesteld. Het feit dat BusinessPartners met 10 regionale kantoren werkt, betekent niet alleen dat zij sterk in de regio zijn vertegenwoordigd, maar ook indien nodig een beroep kunnen doen op het landelijke netwerk.

Naast de juiste kennis (financiën, accountancy, bedrijfsstrategieën, bedrijfsbranches, calculatie etc) beschikt Leendert van de Pol over een zeer uitgebreid zakelijk netwerk. In combinatie met de professionele databanken, waar BusinessPartners lid van is, en waar vraag –en aanbodprofielen bij elkaar komen, duurde het dan ook niet lang voordat de eerste kandidaten zich aandienden. De vele ontmoetingen met deze kandidaten werden telkens samen goed voorbereid., zodat deze gesprekken efficiënt en professioneel konden worden doorlopen. Wanneer we vragen hadden of zaken wilden bespreken, was Leendert van de Pol altijd te bereiken en bereid om tekst en uitleg te geven. Of dit nu in de avonduren of weekenden was. Indien we graag een persoonlijke meeting met hem wilden, zaten we vaak binnen 1 a 2 dagen aan tafel met hem.

Zoals aangegeven, kunnen dergelijke projecten al snel maanden duren. Er werd van de zijde van Leendert dan ook constant gemonitord wat de stand van zaken was m.b.t. onze bedrijfsvoering en omzet. Indien nodig werd het verkoopmemorandum aangepast, zodat de kandidaten ten alle tijden een up to date verhaal ontvingen. Wat we ook erg waarderen in Leendert van de Pol is het feit dat hij tevens met de kopende partij meedenkt. Wanneer het verkoopmemorandum werd aangepast, werden hier ook de belangen / strategieën van deze partij in meegenomen. Op deze manier werd er eigenlijk van twee partijen (verkopende en kopende) één partij geconstrueerd, die hetzelfde doel nastreefden, en waarbij beide belangen werden meegewogen.

Met waardering naar Leendert van de Pol en met enige trots van onze zijde, hebben we het voor elkaar gekregen om binnen 6 maanden een juiste kandidaat te vinden en een zeer succesvolle overdracht te bewerkstelligen.

Op dit moment zijn wij nog steeds zakelijk actief. Wanneer de situatie zich weer voor zou doen, waarin wij overgaan tot een zakelijke verkoop, dan zouden we zeer zeker BusinessPartners weer inschakelen. En bij voorkeur Leendert van de Pol!!

Vriendelijke groeten,

Peter van Dam