Diortho BV, orthopedische instrumenten

Diortho BV, orthopedische instrumenten

Placeholder

Placeholder

~iortho

Business Partners

Rijksstraatweg 208A T +31 (0)55 3232488

T.a.v. de heer P. Bakker                                                                                                    7395 MG Teuge                                                                                                           F +31 (0)55 3232262

Alexander Battalaan 20                                                                                                 Postbus 31                                                                                                                     E info©diortho.n1

6221 CD Maastricht.                                                                                                    7390 AA Twello                                                                                                           I www.diortho.n1

Teuge, 3 oktober 2005

Behandeld door: Th. van Dun

Geachte heer Bakker, beste Pleun,

Op mijn eerste officiële werkdag bij Diortho keek ik nog even terug hoe de overname van DOI is verlopen.

Bij onze eerste ontmoeting in februari 2004 in Eindhoven had ik reeds het gevoel dat de transactie tot stand zou komen, niet wetende dat er enige tijd voor nodig zou zijn.

Dat het tot maart 2005 zou duren was toen niet te voorzien.

Het uiteindelijke resultaat in de vorm van Diortho BV en het realiseren van de ambitieuze plannen voor de toekomst in binnen- en buitenland is het belangrijkst.

Ik wil graag mijn waardering uitspreken voor het geduld dat je steeds weer hebt opgebracht en de manier waarop je steeds weer naar oplossingen zocht om de Koopkit stand te laten komen. Ofschoon de familie Dingemanse je opdrachtgever heb je steeds de belangen van zowel verkopende partij als kopende partij voor ogen gehad.

Ik dank je voor je inzet.

Wellicht kan ik in de toekomst nog eens gebruik maken van je diensten. 

 

Met vriendelijke groet, Diortho BV
Th.C.E.M. van Dun Directeur.

KvK nummer 08138613 – BTW nummer 8141.93.158. B.01 – Banknummer ABN Amro 41.80.70.172
IBAN nummer NL97ABNA0418070172 – BIC code ABNANL2A

Op alle transacties zijn de Algemene Leverings- en Betal:ngsvoorwaarden, gedeponeerd onder er. 17099926 bij de Kamer van Koophandel te Enschede van toepassing

1/1