De aanpak bij bedrijfsoverdracht door BusinessPartners heeft zich al 25 jaar bewezen:

 • BusinessPartners is zo’n 25 jaar dynamisch actief als intermediair bij bedrijfsovernames in het MKB met een aanpak bij bedrijfsoverdracht met de hoogste slagingskans.
 • Uw belang is ons belang; daarom realiseren wij uw bedrijfsovername op basis van No Cure No Pay.
 • Is uw bedrijf optimaal verkoopbaar, is een goede bedrijfsovername haalbaar, en…..: wat is de waarde van uw bedrijf?
 • BusinessPartners maakt in goed overleg met u als de ondernemer een bedrijfswaardering en een informatiememorandum van uw onderneming tegen een redelijke vergoeding.
 • Mede op grond van deze waardebepaling beslist u tot de bedrijfsovername en overleggen we onder welke condities de verkoop van uw bedrijf kan plaats vinden.
 • Stel, u geeft ons opdracht tot het verkopen van uw bedrijf:
 • BusinessPartners maakt een anoniem bedrijfsovername profiel van uw bedrijf dat, na uw goedkeuring, gepubliceerd wordt op de belangrijkste bedrijvendatabanken, zoals bedrijventekoop.nl,  brookz.nl,  en businesspartners.nlaanpak bedrijfsoverdracht
 • Reageerders ontvangen van ons back-office direct een geheimhoudingsverklaring, en na ondertekening hiervan ontvangt men het door ons gemaakte informatiememorandum van het te verkopen bedrijf.
 • BusinessPartners heeft sinds 2000 de meest krachtige database gebouwd met geïnteresseerde partijen. Wij vinden kopers voor uw bedrijf. Dat kunnen strategische kopers zijn, MBI kandidaten of zelfstandige ondernemers, die via onze aanpak bedrijfsoverdracht in beeld komen, direct of via onze collega intermediars.
 • Acties en reacties van ondernemers, tussenpersonen en participanten worden door ons back-office geregistreerd. Nadat de geheimhoudingsverklaring door kandidaatkopers ondertekend is ontvangen worden zij benaderd door BusinessPartners.
 • De voortgang van het bedrijfsovername traject wordt voortdurend door ons gecoördineerd. Op No Cure No Pay  basis
 • Tijdens de aanpak bedrijfsoverdracht worden kandidaten geselecteerd en met u in contact gebracht.
 • Klikt het, is er voldoende perspectief en is er principe overeenstemming over de voorgenomen bedrijfsovername: dan maken wij een intentieovereenkomst; (LOI ; Letter Of intent) een cruciale fase in de aanpak bedrijfsoverdracht.
 • In de intentie fase zal de Koper Due Diligence (een boeken- en bedrijfsonderzoek) laten uitvoeren door zijn accountant en zal hij de benodigde bedrijfsovernamefinanciering dienen rond te krijgen.
 • Als de Due Diligence en de bedrijfsfinanciering rond zijn, is de volgende stap het maken van de bedrijfsovername overeenkomst. (SPA -Sale & Purchase Agreement) Zijn de koper en de verkoper het eens dan kunnen de bedrijfsoverdracht en de levering van de aandelen of de activa worden uitgevoerd en kan de verkoopovereenkomst worden getekend.
 • Gedurende het proces vanaf de bedrijfswaardering tot en met de feitelijke bedrijfsoverdracht kunnen allerlei varianten en complicaties optreden. Het is dan ook noodzakelijk hierbij een ervaren intermediair te betrekken die uw belangen goed behartigt. Je kunt je bedrijf per slot maar één keer verkopen.
 • BusinessPartners staat voor u klaar met haar ervaring van 25 jaar.

 

Laat BusinessPartners u adviseren.

Vraag geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan

KENNISMAKEN OVER BEDRIJFVERKOOP