IDT, Display technologie

IDT, Display technologie

Placeholder

Placeholder

LS,


Betreft overdracht IDT/Business Partners Maastricht

Hierbij bevestig ik dat Business Partners zich op uitstekende wijze heeft ingezet bij de overdracht van mijn bedrijf IDT BV aan de heer Adri Jacobs.

Business Partners heeft verscheidene kandidaat-kopers voorgedragen waaruit de definitieve koper is voortgekomen. 

Mede dank zij innovatief en geduldig onderhandelen is er behalve een goede deal ook een redelijke overnameprijs uitgesleept. Daarom kan ik BusinessPartners als bedrijvenmakelaar van harte aanbevelen. De definitieve overdracht vond plaats per 1 januari 2007.

Hoogachtend,

Wim Drijkoningen

voormalig directeur eigenaar van IDT BV