Robo, installatiebedrijf

Robo, installatiebedrijf

Placeholder

Placeholder

Februari 2011: bedrijfsoverdracht van Robo Installatietechniek (Obdam).

 

BusinessPartner: Herman Disma

 

Activa/Passiva Transactie

De eerste contacten met het bedrijf vonden in 2004 plaats.

De contacten met de twee eigenaren bleven en resulteerden in een opdracht tot verkoop van het bedrijf in de zomer van 2010.

Het bedrijf is al sinds 1979 actief in de installatiebranche. Men verzorgt ondermeer installaties op het gebied van gas, loodgieterwerk, sanitair, centrale verwarming en aardwarmte.

Na het opstellen van een uitgebreid verkoopmemorandum en een anoniem profiel werd de markt benaderd, waarbij contacten gelegd werden met bestaande relaties en gebruikgemaakt werd van internetsites. Al snel toonde een flink aantal partijen interesse. Uiteindelijk is de onderneming op 1 februari 2011 overgedragen aan een MBI -kandidaat, de heer Leon Leitner.

In goed overleg tussen Koper en Verkoper is gekozen voor overdracht van de onderneming middels een activa/passiva -transactie. Tevens zijn er diverse afspraken gemaakt, onder andere de afspraak dat één van de oud-eigenaren nog enige tijd actief bij de onderneming betrokken blijft teneinde een soepele overdracht te bevorderen.

Het gehele traject vanaf analyse/waardebepaling tot en met de overdracht werd begeleid door BusinessPartner Herman Disma.