Bedrijf kopen

Bedrijf kopen?

Waarom wilt u een bedrijf kopen? Om de performance van uw bestaande organisatie verbeteren? Wilt u een groter marktaandeel of wilt u groeien in synergie met uw bedrijf? Dan kan de aankoop van een bedrijf kopen de juiste weg zijn: directe groei die je niet zo snel realiseert door autonome groei.  

BusinessPartners, 25 jaar ervaring als bedrijfsovernameadviseur, helpt graag bij het bedrijf kopen want het is een behoorlijk ingewikkeld traject in de volgende fases:

Bet u een strategische koper, dan acquireert u vanuit uw holding ter aankoop van een bedrijf naast uw bestaande bedrijf of bedrijven.  U bent als ervaren ondernemer goed in staat om te bepalen of uw organisatie er verstandig aan doet een bedrijf te kopen. U kent de branche en de markt , u ziet de mogelijkheden en de valkuilen.

Bent u stand alone,  wellicht nog niet ervaren ondernemer, wilt u een bedrijf overnemen of een belang daarin verwerven, bent u een MBI-Management Buy In kandidaat, dan ligt de benadering meer op ingroei in het te kopen bedrijf,  en waarschijnlijk hebt u meer behoefte aan begeleiding door een ervaren bedrijfsovernameadviseur op financieel en strategisch vlak, een BusinessPartner.

Welke of welk soort onderneming wilt u overnemen ? Heeft u een bedrijf  op het oog ? Of gaan we op zoek naar een bedrijf dat past in een zoekprofiel dat aansluit bij  u of bij uw uw bestaande onderneming.  BusinessPartners weet de weg in de bedrijvenmarkt.  Via gericht zoekwerk in de branche, via onze netwerken, bedrijvenbanken selecteren we bedrijven die bij u passen en vice versa.

vernemen ? Heeft u een bedrijf op het oog ? Of gaan we op zoek naar een bedrijf dat past in een zoekprofiel dat aansluit bij  u of bij uw uw bestaande onderneming.  BusinessPartners weet de weg in de bedrijvenmarkt.  Via gericht zoekwerk in de branche, via onze netwerken, bedrijvenbanken selecteren we in overleg met u bedrijven die bij u passen en vice versa.

Na eerste peiling door ons bij beide partijen en na NDA volgt een kennismaking bij voorkeur op het te verkopen bedrijf. Zijn er wederzijds voldoende aanknopingspunten en wensen partijen dat de gesprekken vervolgd worden dan zullen wij namens u een nader onderzoek instellen:

U bent gebaat bij een objectieve analyse van het bedrijf dat u wilt overnemen. We kijken naar de aard en de structuur van het bedrijf, naar haar positie in de markt, en de effecten van een overname door u, en voor u. U bent gebaat bij een objectieve en heldere bedrijfswaardering; in hoeveel tijd kunt u de koopprijs terugverdienen.? We kijken kritisch naar de balans en verlies en winstrekening, we normaliseren en we maken onderbouwde prognoses gerelateerd aan de branche en de markt, en aan de  commerciële verwachtingen

We treden samen met u in onderhandeling en in overleg met de koper om te onderzoeken of we na onze bedrijfsanalyse en de bedrijfswaardering binnen een brandbreedte verkeren waarin een deal mogelijk kan zijn.

Als beide partijen het in principe eens zijn over de voorwaarden van de bedrijfsovername kan BusinessPartners een Intentieovereenkomst opstellen waarin de koopprijs en overige uitgangspunten van de voorgenomen deal zijn opgenomen. Ook worden ontbindende voorwaarden opgenomen zoals een financieringsbeding en een voor u conveniërende uitkomst van het Due Diligence onderzoek. Omdat beide partijen kosten maken in de intentiefase, wordt een periode van exclusiviteit voor een redelijke periode afgesproken voor financiering en Due Diligence en verdere voorbereiding van de transactie.

Ook al beschikt u over voldoende eigen middelen; normaliter zult u liever met extern geld financieren; de rente daarover is immers lager dan u aan rendement over risicodragend kapitaal denkt of wenst te genereren. De reeds gemaakte bedrijfsanalyse en de bedrijfswaardering worden ingezet bij het verkrijgen van de financiering. BusinessPartners assisteert u hier desgewenst bij.

Om u op de hoogte te stellen van de juistheid en volledigheid van de door koper verstrekte informatie van het te kopen bedrijf laat u een boekenonderzoek uitvoeren door uw accountant bij de accountant van verkoper. Als bij dit Due Diligence onderzoek afwijkingen van de ontvangen bedrijfsinformatie blijken, zullen partijen en hun adviseurs proberen in goed overleg tot een bijgesteld akkoord te komen. Bij een voor u conveniërende uitkomst (en als de financiering rond is) kan de verkoopovereenkomst gefinaliseerd worden en kan de bedrijfsovername doorgang vinden:

In de aanloop naar de Closing worden de koopovereenkomst en andere overeenkomsten een en andermaal gecheckt; een uitermate belangrijke fase.  Bij een aandelentransactie gaan we naar de notaris. De betaling is gedaan op de derdengeldenrekening en de aandelen worden aan u geleverd. Een nieuwe episode is aangebroken voor u en wij zien uit naar uw review!

OOK NA DE DEAL STAAN WIJ VOOR U KLAAR!

Direct contact

Pleun Bakker | +31(0)6 54 31 52 72