Patent verkopen

patent verkopen?

U wilt uw patent verkopen; BusinessPartners weet de weg! 

Naast bedrijfsbemiddelaar bij bedrijfsovername en bedrijfsoverdracht is BusinessPartners de partner voor uitvinders bij de verkoop en marktpresentatie van hun patent. BusinessPartners verdiept zich in uw idee. We kennen de investeerders. 

We begeleiden het gehele traject, zowel formeel all strategisch van de registratie van uw idee, van A-Z. We verzorgen de omschrijving van het patent, we doen de patentaanvrage of we registreren een octrooi, op “no cure no pay” basis. BusinessPartners onderhoudt goede contacten met octrooigemachtigden en patentbureaus. Deze weten hoe het best te controleren of een uitvinding of uw briljante idee nog niet eerder is toepast en of het inderdaad uniek is, en hoe het patent of octrooi omschreven dient te worden.. En of de verkoop van uw patent haalbaar kan zijn. 

U hebt een briljant idee; u hebt uw idee ontwikkeld, u hebt uw uitvinding reeds gepatenteerd of wij patenteren uw uitvinding voor u via onze vertrouwde octrooigemachtigde. 

Hebt u een patent, dan wilt u waarschijnlijk uw patent verkopen of in de markt zetten. BusinessPartners weet de beste weg voor u. Met u stippelen we een strategie uit. Heeft u een “Proof of concept“, een werkend model, of beter nog; een productieklaar model, dan is dat natuurlijk bevorderlijk voor onze kansen een geschikte koper of handelspartner voor uw patent te vinden. 

Heeft u geen Proof of Concept van uw uitvinding dan kunnen wij helpen met de productontwikkeling; een belangrijke fase waardoor uw patent enorm in waarde kan stijgen. We benaderen onze relaties, ondernemers, producenten en investeerders, waarbij u anoniem wordt gehouden tot onze NDA (Non Disclosure Agreement) getekend is terugontvangen. Ook al is uw uitvinding gepatenteerd. Tevens publiceren wij het patent op de belangrijkste bedrijvenbanken, we schrijven hiervoor een anoniem patentprofiel dat zeer breed wordt gelezen en dat wordt verstuurd via nieuwsbrieven met een oplage van meer dan 50.000. 

BusinessPartners verzorgt na de opstart de verkoop van uw patent of uitvinding op basis van No Cure No Pay:

  • Beoordeling van de uitvinding in overleg met onze octrooigemachtigde.
  • Omschrijven en patenteren van uw uitvinding via onze vertrouwde octrooigemachtigde, tegen kostprijs.
  • Presentatie in de markt en op bedrijvenbanken onder NDA.
  • Verkoop van uw patent of uitvinding op basis van No Cure No Pay.
  • Het zoeken naar partijen die willen door ontwikkelen, produceren, verkopen, investeren of participeren, hetzij met kapitaal, hetzij in de vorm van R&D, handel, exploitatie, productie.
  • Het verkopen van het patent, al of niet met royalties of licenties.
  • Begeleiding in uw belang als de uitvinder.
  • Contractwerk.
  • Begeleiding na de deal, nakoming door koper van de overeengekomen condities.
  • BusinesPartners; uw Partner in Business!

BusinesPartners; uw Partner in Business! Op onze bedrijvenbank vindt u een overzicht van Patenten te koop. De identiteit van de uitvinder wordt ook hier anoniem gehouden. Na ontvangst van een reactie op Patent te Koop ontvangt men een geheimhoudingsverklaring, de NDA. Daarna wordt door ons vertrouwelijk contact opgenomen en wordt men nader geïnformeerd. 

Uitvinding Patenteren of patent verkopen?

Direct contact

Pleun Bakker | +31(0)6 54 31 52 72