Blokker

Blokker

Placeholder 1

Placeholder 1

Aan: BusinessPartners


Geachte heer Disma,

Met plezier spreek ik mijn waardering uit over uw bijdrage in het verkooptraject van de aandelen van mijn bedrijf Aristo Pers B.V. Het door u vervaardigde verkoopmemorandum en de waardebepaling waren prima instrumenten ter ondersteuning van de gesprekken met geïnteresseerden. Uit de door u voorgestelde kandidaat-kopers zijn we met uw professionele hulp gekomen tot een zeer bevredigend eindresultaat met een zeer geschikte partij.

Nu, een jaar na aanvang van uw werkzaamheden, zijn de aandelen overgedragen op basis van een gedegen koopovereenkomst. Wij danken u voor uw begeleiding in dit gehele traject.

Met vriendelijke groet,

J.C.V. Blokker Beheer B.V.

J.C.V. Blokker

blokker