Presentatie bedrijf verkopen

Presentatie bedrijf verkopen: BusinessPartners bedrijfsbemiddeling maakt naast het anoniem bedrijfsprofiel een informatief verkoopmemorandum van uw organisatie. Op basis van het verkoopmemorandum (informatiememorandum) kunnen de mogelijke kopers vooraf in grote lijnen beoordelen of de onderneming interessant voor hen is. Dit informatiememorandum bevat onder andere de geschiedenis en achtergrond van de onderneming, de juridische structuur en eigendomsverhoudingen, de activiteiten, producten en diensten, een anoniem overzicht van het personeel, de specifieke visie van de huidige ondernemer en de financiële gegevens inclusief goed onderbouwde prognoses voor de komende vijf jaar

Presentatie Bedrijf Verkopen

De presentatie bedrijf verkopen vindt anoniem plaats naar onze relaties en netwerken, via gerichte mailing, in de MKBbedrijvenmarkt via een anoniem profiel op onze websites, op de belangrijkste bedrijvendatabanken, bij intermediairs en bedrijfsmakelaars, bij ondernemers en bij investeerders en participanten.

BusinessPartners vervaardigt een geheimhoudingsverklaring die de kandidaat kopers dienen te ondertekenen alvorens zij het verkoopmemorandum ontvangen. Wekt dit hun verdere belangstelling dan zullen zij verder geïnformeerd worden.

Gegadigden ontvangen vervolgens nadere informatie van ons. Gedoseerd; u wilt niet dat specifieke bijzonderheden van uw onderneming te vroeg gedeeld worden. Potentiële kandidaten ondertekenen een geheimhoudingsverklaring. Daarna wordt uw bedrijf bekend gemaakt en worden meer bijzonderheden verstrekt; meestal in overleg met u. Daarna ontvangt de kandidaat koper het verkoopmemorandum en een uittreksel uit de bedrijfswaardebepaling.

De werking van een goede bedrijfswaardering blijkt tijdens de fase  presentatie bedrijf verkopen. Ook de kandidaat koper ziet hier in hoe de resultaten van uw bedrijf zich ontwikkelen en hoe hij de koopprijs van uw bedrijf na de bedrijfsoverdracht kan terugverdienen.

Heeft de koper serieus belangstelling dan zal bedrijfsovernameadviseur BusinessPartners in samenspraak met u een verkennend kennismakingsgesprek organiseren. In de meeste gevallen praten we met meerdere kandidaten, waardoor we samen met u kunnen bepalen welke kandidaat het meest geschikt is. De presentatie bedrijf verkopen heeft goed gewerkt. Het No Cure No Pay traject is ingegaan. We gaan de onderhandelingen bedrijfsoverdracht in.

Laat BusinessPartners u adviseren.
Vraag geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan

KENNISMAKEN OVER BEDRIJFVERKOOP