Onderhandelingen bedrijfsovername

schaken5

schaken5

Onderhandelingen bedrijfsovername

Onderhandelingen bedrijfsovername is de cruciale fase bij de ontwikkeling van het traject van de bedrijfsovername. Bied- en vraagprijs voor de over te nemen onderneming liggen in het begin van de onderhandelingen bedrijfsovername altijd uit elkaar.  BusinessPartners steunt bij de onderhandelingen bedrijfsovername en de bieding  op het over te nemen bedrijf voor een groot deel op de door haar gemaakte bedrijfswaardering.  Deze waardebepaling moet van tijd tot tijd geactualiseerd worden , om continue de marktwaarde van de acquisitie te kennen. Zodat u steeds de actuele stand van zaken kent.

Onderhandelingen bedrijfsovername: schaken in optima forma

Onderhandelingen bedrijfsovername worden meestal met 1 overnamekandidaat gevoerd. Uw belang staat primair, in alle opzichten. Geen belangenverstrengeling. Tegelijkertijd dienen we een goede deal voor u als we de overwegingen van de verkoper begrijpen.

Communicatie

Communicatie.  Een te vaak vergeten gebied. Want het vergeten van communicatie, of een onhandige of verkeerde communicatie leidt tot problemen of zelfs tot het ophouden van de onderhandelingen.  Communicatie in combinatie met onderhandelingen bedrijfsovername is elementair.  Rationeel blijven, schaken; afwegen. Waar liggen de belangen van de koper? Wij peilen de financiële mogelijkheden van koper en diens capaciteiten om uw bedrijf te runnen. Een optimale aanpak en uitvoering van de onderhandelingen bedrijfsovername leiden niet alleen tot een mooie koopprijs van uw bedrijf, maar ook naar gunstige condities voor werknemers en relaties. Een goede deal, daar gaat het om.

Als partijen tot voorlopige overeenstemming zijn gekomen, wordt door ons een intentieovereenkomst opgesteld. Hierin worden de afspraken inzake de voorgenomen bedrijfsovername vastgelegd.

Due Diligence, op weg naar overeenstemming

U gaat uw bedrijf verkopen: De koper laat door een accountant of gekwalificeerde deskundige een boekenonderzoek (Due Diligence) instellen om te laten onderzoeken of de door u als verkopende ondernemer eigenaar en door ons als uw intermediair verstrekte informatie in overeenstemming is met de werkelijkheid en terug te vinden is in de administratie en de boekhouding van de onderneming.  Een negatieve of voor de kopende partij niet bevredigende uitkomst van de Due Diligence en het niet rond krijgen van een bedrijfsovernamefinanciering zijn meestal ontbindende voorwaarden. Gedurende de intentieovereenkomst geniet koper exclusiviteit. Koper maakt immers kosten in de verwachting uw bedrijf te kopen.

Onderhandelingen Bedrijfsovername na de Due Diligence

In veel gevallen is de uitkomst van de Due Diligence aanleiding om aanvullende onderhandelingen in gang te zetten. Dat kan er nog wel eens stevig aan toe gaan.  De verwachtingen van de verkoopsom van voor de Due Diligence zouden nog wel eens bijgesteld moeten worden, als de feiten en de contracten en de boekhouding spreken bij het boekenonderzoek. De kunst is om in deze fase emoties en polarisatie te voorkomen en het gemeenschappelijke doel, een geslaagde bedrijfsovername in het vizier te houden.

BusinessPartners werkt het verkooptraject van uw onderneming af volgens het No Cure No Pay principe.

Laat BusinessPartners u adviseren.
Vraag geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan

KENNISMAKEN OVER BEDRIJFVERKOOP