Due Diligence

Due Diligence of wel het bedrijfsonderzoek, wordt uitgevoerd door de accountant of deskundige. Dit gebeurt namens de koper bij de verkopende partij. Dit boeken- en bedrijfsonderzoek vindt plaats in de intentiefase.

Koper en verkoper van het bedrijf, dat ter overname wordt aangeboden, zijn het in principe eens over de overname som, de condities en de timing. Dit wordt door BusinessPartners vastgelegd in een intentie overeenkomst. In deze intentieovereenkomst worden meestal ontbindende voorwaarden opgenomen. Bijvoorbeeld een financieringsvoorbehoud en een voor de koper bevredigende uitkomst van het boekenonderzoek, ook wel Due Diligence genaamd.

Het is daarom van het grootste belang dat het te due diligenceverkopen bedrijf professioneel verkoop klaar is gemaakt. Vanzelfsprekend moet de boekhouding volledig in orde zijn. Maar ook de personeelscontracten moeten conform de actuele wet- en regelgeving in orde zijn. Hetzelfde geldt voor de arbeidsomstandigheden. Is aan alle veiligheidsnormen voldaan? Voor- en nacalculatie moeten inzichtelijk zijn. Prognoses moeten onderbouwd kunnen worden.

Aan het controleren en inzichtelijk maken van een aantal van voornoemde zaken kan BusinessPartners een wezenlijke bijdrage leveren in de aanloopfase van de bedrijfsovername.

Het Due Diligence onderzoek bij verkoper

due diligence De Due Diligence moet namens de koper professioneel uitgevoerd worden door een accountant, vaak wordt hiervoor een registeraccountant gekozen. Deze moet in de gelegenheid gesteld worden door de verkoper om alle bij de bedrijfsovername relevante informatie in te zien en te controleren. Daartoe heeft de accountant van de koper een vragenlijst opgesteld. Deze wordt ruim voor de aanvang van de Due Diligence aan de accountant van de verkoper gestuurd. Deze heeft dan de gelegenheid om zich optimaal voor te bereiden op de vragen namens koper bij het Due Diligence onderzoek.

Informatie

De informatie wat de accountant van de koper verzoekt moet redelijk zijn. Hij heeft het recht, zelfs de plicht, om zich ten behoeve van zijn opdrachtgever voldoende op de hoogte te stellen van relevante bedrijfsinformatie van het te kopen bedrijf.

Het Due Diligence onderzoek moet echter niet op een uurtje factuurtje manier gebeuren. De verhouding tussen het aantal onderzoeksuren en de essentiële controle van de bedrijfsinformatie moet proportioneel zijn.

BusinessPartners houdt daarom due diligencein het belang van beide partijen een oogje in het zeil, voor en tijdens de Due Diligence.

Als de uitkomst van de Due Diligence conveniërend is voor de koper is er meestal niets aan de hand. De eerder uit onderhandelde transactiesom en de condities bij de bedrijfsovername kunnen dan meestal wel gehandhaafd worden.

Ervaren onderhandelaar

Zijn er substantiële afwijkingen gevonden, dan is dat een ander verhaal. In bepaalde gevallen kan de koper geheel afzien van de voorgenomen aankoop van het bedrijf. Wil koper wel door dan worden in veel gevallen de onderhandelingen heropend. De koopsom, betaling en overige condities kunnen aangepast worden. Dit is vaak een lastige fase. Partijen waren er eerder al uit en het broodnodige vertrouwen komt hierbij wel eens onder druk te staan. Gelukkig heeft u een ervaren onderhandelaar aan uw zijde!

Financiering ontbindende voorwaarde?

Vaak is de financiering door een Nederlandse bank een ontbindende voorwaarde. Normaliter heeft koper de bedrijfsovername financiering al gesondeerd voor de Due Diligence plaatsvindt. De bank kan echter pas een offerte afgeven nadat het boekenonderzoek naar tevredenheid is afgerond en aan de bank is gerapporteerd.

Stof tot nadenken? Of tot een vrijblijvend gesprek met Pleun Bakker van BusinessPartners06 543 152 72  of  Contact.

 

Laat BusinessPartners u adviseren.
Vraag geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan

KENNISMAKEN OVER BEDRIJFVERKOOP
BusinessPartners