Waarde bedrijf bepalen

Waarde bedrijf bepalen is meer dan een simpele rekensom. Een bedrijfswaardebepaling is geen exacte wetenschap, het is ook afhankelijk van marktinzicht, vakmatige interpretatie en een onderbouwde prognose. Dit vraagt expertise, de nodige ervaring en inzicht in de markt. BusinessPartners is al meer dan 15 jaar actief als intermediair binnen het MKB bij de aan- en verkoop en fusies van bedrijven. Wij kunnen als geen ander en op een gedegen manier de waarde van een bedrijf bepalen. Het besluit om een bedrijf te verkopen is een ingrijpende beslissing. Voordat u een weloverwogen beslissing kunt nemen is het verstandig om een specialist op het gebied van bedrijfsovernames in te schakelen. Om de waarde van uw bedrijf te kunnen bepalen is het belangrijk dat we u én de bijzonderheden van uw onderneming leren kennen. We starten het traject van bedrijfsovername dan ook altijd met een uitgebreid kennismakingsgesprek.

Afspraak maken

No Cure No Pay

Waarde van uw bedrijf bepalen wij tegen een redelijke vergoeding. Het daaropvolgende proces van bedrijfsovername gaat vervolgens geheel op basis van No Cure No Pay. Stel wij hebben een koper gevonden voor uw bedrijf ter overname. Gewoonlijk zal de adviseur van de koper de financiering proberen rond te krijgen op basis van de bedrijfswaardering die wij voor uw bedrijf hebben gedaan. Wij kunnen echter in het proces van bedrijfsovernamefinanciering ook een belangrijke rol spelen. Op dit gebied kunnen wij in overleg treden en afspraken maken met bijvoorbeeld uw huisbankier of investeerders en participanten. Dit alles doen wij op basis van No Cure No Pay. U betaalt de succes fee alleen als de bedrijfsovername een feit is.

Waarde bedrijf bepalen

De waarde van uw bedrijf berekenen wij op basis van een uitgebreide bedrijfswaardering,waarde bedrijf bepalen via verschillende methodieken. Wij raden u niet aan de waarde van uw bedrijf zelf te berekenen. Ook al bieden veel websites een gratis online methode de waarde van uw bedrijf zelf te berekenen aan. Met de uitkomst zijn veel ondernemers helaas al vaak bedrogen uitgekomen. BusinessPartners berekent met verschillende waarderingsmethodieken de Fair Market Value (redelijke marktwaarde) van uw bedrijf. Uw input over bedrijfs- en omzetontwikkeling, inkoop, bedrijfskosten, waarde van de activa etc. is hierbij van groot belang. De waarde van uw bedrijf wordt berekend en gerelateerd aan de bedrijvenmarkt. Op deze manier komen we tot een redelijke marktwaarde van het bedrijf. Wilt u meer informatie over de manier waarop wij de waarde van uw bedrijf berekenen? Neem dan contact met ons op.