Voorbereiding bedrijf verkopen

voorbereiding bedrijf verkopen

Voorbereiding bedrijf verkopen

voorbereiding bedrijf verkopenVoorbereiding bedrijf verkopen

Een goede voorbereiding bedrijf verkopen is van het grootste belang: U verkoopt uw bedrijf maar één keer. Dus optimaal! In de voorbereidingsfase naar de voorgenomen bedrijfsoverdracht zal BusinessPartners eerst en vooral beoordelen of uw onderneming al ‘verkoopklaar’ is. Met u wordt uitvoerig besproken in welke vorm en inhoud de bedrijfsanalyse moet worden uitgevoerd. En, op basis van wat we uit de bedrijfsanalyse leren, welke acties vervolgens moeten worden uitgevoerd. Hierbij komt direct de vraag aan de orde: in welke mate is de onderneming afhankelijk van u als directeur groot aandeelhouder ? In hoeverre hebt u management en organistaie georganiseerd zodat ze de onderneming autonoom kunnen runnen? De eerste stappen zijn de bedrijfsanalyse en de bedrijfswaardering.

Informatiememorandum en Bedrijfswaardering

In het kader van de voorbereiding bedrijf verkopen worden in het informatiememorandum de essentiële bijzonderheden van uw onderneming helder en systematisch in kaart gebracht. De voorbereiding bedrijf verkopen stelt ons in staat adequate informatie naar (strategische) kandidaten over te brengen. voorbereiding bedrijf verkopen

Vervolgens zullen we een realistische bedrijfswaardering maken van uw bedrijf. Gerelateerd aan de MKBedrijvenmarkt. Met deze bedrijfswaardering verkrijgt u een realistische indicatie van de koopsom die uw onderneming kan opleveren. De bedrijfswaardebepaling maken we voor u tegen een faire vergoeding. Actualisering van de bedrijfswaardebepaling doen we kosteloos

Indien u vanwege de uitkomst van de waardebepaling van uw onderneming de voorgenomen overdracht bij nader inzien uitstelt dan vervaardigt BusinessPartners updates gratis voor u. Hierdoor kunt u op elk moment een verstandige beslissing nemen inzake de verkoop van uw bedrijf.

De voorbereiding bedrijf verkopen is voltooid, en nu?

Indien u na een gedegen en voltooide voorbereiding bedrijfsoverdracht, na overeenstemming over de bedrijfswaardering, en na goed overleg besluit uw organisatie te verkopen leggen wij u graag een glasheldere bemiddelingsopdracht voor.

BusinessPartners werkt bij bedrijfsoverdrachten meestal op No Cure No Pay.

Wilt u hier in een persoonlijk gesprek over praten belt u dan gerust even met Pleun Bakker op 06 543 152 72

U kunt hem ook direct mailen op info@businesspartners.nl

Pleun Bakker
Pleun Bakker
Pleun Bakker is altijd ondernemend geweest, al sinds de blokkendoos. Zelf doen was immer het devies. Op het kinderfietsje de drukke Oudedijk op, tegen het verkeer in want dan kon je dat tenminste goed zien aankomen. Lees meer over Pleun