Patent verkopen

Patent verkopen ? U hebt een briljant idee; u hebt uw idee gepatenteerd of we patenteren uw idee via onze octrooigemachtigde. Een idee is het zaad dat het begin vormt van de vrucht die geoogst wordt (pb). De vrucht is het doel; het zaad de bron, de aarde, water en voeding zijn de middelen (pb)

“A goal without a plan is a wish.” – Antoine de Saint-Exupéry, 1944

Zullen we een plan maken om uw  idee, uw patent te optimaliseren?

U wilt uw patent verkopen.

Naast bedrijfsbemiddelaar bij bedrijfsovername en bedrijfsoverdracht is BusinessPartners de partner voor uitvinders bij  de verkoop en marktpresentatie van hun patent. BusinessPartners verdiept zich in uw idee. We kennen de investeerders.

We begeleiden het gehele traject, zowel formeel all strategisch van de registratie van uw idee, van A-Z. We verzorgen de omschrijving van het patent, we doen de patentaanvrage of we registreren een octrooi,  op “no cure no pay” basis. BusinessPartners onderhoudt goede contacten met octrooigemachtigden en patentbureaus. Deze weten hoe het best te controleren of een uitvinding of uw briljante idee nog niet eerder is toepast en of het inderdaad uniek is, en hoe het patent of octrooi omschreven dient te worden.. En of de verkoop van uw patent haalbaar kan zijn.

Patent verkopen?  We weten de weg:

BusinessPartners weet de beste weg voor u, nationaal en internationaal, we kiezen zee, we weten de koers en de bakens hoe het patent of octrooi in veilige haven te vermarkten. En.. we kennen de investeerders.  Een patent verkopen is een onderneming op zich.

BusinessPartners verzorgt onderstaande intensieve trajecten  op basis van “no cure no pay”:

  • Beoordeling van de uitvinding in overleg met onze octrooigemachtigde;
  • Het zoeken naar partijen die willen investeren of participeren, hetzij met financiële middelen, hetzij met praktische middelen in de vorm van doorontwikkeling, handel, exploitatie, productie.
  • Het realiseren van de verkoop van het patent of octrooi, in de vorm van een koopsom, royalties of de uitgifte van licenties of licentierechten.
  • Het begeleiden van bovengenoemde processen in het belang van de uitvinder.
  • Patent verkopen
  • Begeleiding bij het volgende traject, nakoming door koper van de overeengekomen condities

Indien u over het thema Patent Verkopen eens rustig vrijblijvend met ons wenst te praten neemt u dan gerust even contact met ons op, waarbij wij de vertrouwelijkheid garanderen.

Laat BusinessPartners u adviseren.
Vraag geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan

KENNISMAKEN OVER BEDRIJFVERKOOP