Patent aanvragen kosten: Deskundig advies en bemiddeling.

Patent aanvragen kosten: Deskundig advies en bemiddeling.

patent aanvragen

Patent aanvragen kostenPatent aanvragen kosten

Een patentaanvraag omvat veel meer dan het invullen van een formulier bij het Octrooicentrum Nederland. Uitvindingen zijn immers niet meer zo simpel als de tandpasta (zeep en kalk) die in 1850 door Dr. Sheffield werd gepatenteerd. Hedendaagse innovaties zijn vaak gebaseerd op complexe technische en wetenschappelijke kennis. Op een elektrische tandenborstel van Philips bijvoorbeeld rusten tientallen octrooien, variërend van de samenstelling van materialen tot de werking van specifieke onderdelen van het motortje.

Exclusief recht Nederland

Zelfs indien u alleen in Nederland het exclusieve recht op uw uitvinding wenst, mag u rekenen op een omslachtig proces waaraan aardig wat kosten verbonden zijn. Naast de verschillende octrooitaksen zult u uitgaven hebben aan de vakkundige bijstand van een octrooigemachtigde. Een dergelijk bureau zorgt ervoor dat uw uitvinding technisch en juridisch correct is omschreven in de octrooiaanvraag. Dit is essentieel om tegen schenders van uw patent een rechtszaak te kunnen winnen.

Octrooitaksen bij aanvraag (eenmalig)

Voor het indienen van een aanvraag bij het Octrooicentrum Nederland bedragen de kosten € 120 (schriftelijke aanvraag) of € 80 (online aanvraag). Naast deze administratieve kosten moet u € 100 betalen voor een door het centrum uitgevoerd “nationaal onderzoek naar de stand van techniek”. Met dit onderzoek wordt nagetrokken als uw innovatie voldoet aan de eisen voor een octrooi. Is het nieuw? Bevat het voldoende inventiviteit (uitvinderswerkzaamheid)? Is het industrieel toepasbaar? Een nationaal onderzoek volstaat wanneer uw patentrecht tot Nederland beperkt is. Wilt u Europees octrooi aanvragen, dan is een internationaal onderzoek naar de stand van techniek vereist. Dit wordt door het Europees Octrooibureau (EOB) uitgevoerd en kost € 794.

Noot: Uw Europees octrooi kan in elk EOB-lidland omgezet worden naar een nationaal octrooi. U zult per land de lokaal geldende indieningstaks moeten betalen en uiteraard de kosten moeten dekken voor de vertaling van het document (juridische omschrijving van uw uitvinding).

Instandhoudingstaks

Patent op een uitvinding geldt voor 20 jaar. Om uw alleenrecht gedurende deze periode te laten blijven gelden, zult u elk jaar “instandhoudingstaks” moeten afdragen aan het Octrooicentrum. De eerste 3 jaar bent u hiervan vrijgesteld. In het 4e jaar start de instandhoudingstaks met een bedrag van € 60, waarna het stapsgewijs oploopt tot € 2100 in het 20ste jaar. De taks neemt toe omdat het centrum ervan uitgaat dat inmiddels geld verdient wordt met de innovatie. De opbouw van de instandhoudingstaks is gedetailleerd vastgelegd in de Rijksoctrooiwet. De bedragen zijn in 2008 voor het laatst bijgesteld.

Patent aanvragen kosten Octrooigemachtigde

Patent aanvragen zonder de hulp van een octrooigemachtigde kan, maar valt niet aan te bevelen. Octrooi is namelijk een juridisch document waarmee uw intellectueel eigendom beschermd wordt. U zult vroeg of laat een rechter moeten kunnen overtuigen dat toepassingen van anderen geheel of gedeeltelijk gekopieerd zijn van uw bedenksel. Het is dus belangrijk dat uw patentaanvraag juridisch feilloos in elkaar zit.

Een octrooigemachtigde

Een octrooigemachtigde is goed bekend met de Rijksoctrooiwet (69 hoofdartikelen met in totaal honderden opdelingen) en erin opgeleid om uw uitvinding nauwkeurig te omschrijven. Het bureau, of de persoon, kan u eveneens adviseren over de procedures en termijnen rond een patentaanvraag. Een octrooigemachtigde mag de aanvraag ook voor u indienen en monitoren, indien u dit wenst. Octrooigemachtigden hanteren meestal een uurtarief voor hun diensten. De kosten zijn dus afhankelijk van de complexiteit van uw uitvinding. Bij een aanvraag voor Nederlands octrooi ligt het totaal tarief van de gemachtigde doorgaans tussen € 2000 en € 5000. U kunt de octrooigemachtigde werk uit handen nemen en zodoende de kosten drukken. Definieer uw uitvinding goed en onderzoek bij nationale en/of Europese octrooidatabanken als er reeds patenten op uw uitvinding bestaan.

Comments are closed.