Bedrijfsovername financiering

Bedrijfsovername financiering is een cruciale fase in het traject van een bedrijfsovername. U heeft de belangrijke beslissing genomen; u wilt uw bedrijf verkopen. Daarom heeft BusinessPartners een koper voor uw bedrijf gevonden. Omdat de condities van de voorgenomen bedrijfsovername en de koopsom voor uw bedrijf in principe akkoord zijn moet daarom nu de bedrijfsovername financiering aangevraagd en rondgemaakt worden.

Bedrijfsovername Financiering

U wilt uw bedrijf verkopen en de koper wil uw bedrijf kopen. Daarom zal de bedrijfsovername adviseur van de koper van uw bedrijf de bedrijfsovername financiering zien rond te krijgen. BusinessPartners heeft als uw adviseur bij de bedrijfsovername van uw te verkopen bedrijf een bedrijfswaardering gemaakt. Omdat BusinessPartners uw bedrijf kent en heeft gewaardeerd (tegen redelijke vergoeding) kan BusinessPartners daarom een belangrijke rol spelen om de financiering van de bedrijfsovername mogelijk te maken. (No Cure No Pay) Denk hierbij aan de huisbankier van uw bedrijf of overnamefinanciering via investeerders, participanten en de laatste jaren in toenemende mate vaak ook via crowdfunding.

Het kloppend hart van de BV Nederland is het MKB. Helaas: bedrijfsovername financiering door de banken is een moeizaam traject. Business Angels, Participatie, Crowdfunding zijn alternatieve vormen van (complementaire) bedrijfsovername financiering.

Bepalend zijn daarom voor een aanvraag voor bedrijfsovername financiering: Een vakkundige bedrijfswaardering met daarin opgenomen:

  • Realistische prognoses van omzet en bedrijfskosten in de volgende jaren.
  • Vertrouwen van de financier in de verkopende en de kopende ondernemer (track record en prognoses);
  • Geloof in de onderneming, de diensten en de producten in de MKB markt;
  • Zekerheden (eigen vermogen, bedrijfsmiddelen zoals machines, installaties, inventaris, debiteuren, voorraad):
  • Een goed onderbouwde bedrijfswaardering, een businessplan, presentatie, beeld (film voor crowfunding), BusinessPartners berekent hiervoor een redelijke vergoeding
  • Begeleiding van het vervolgtraject op No Cure No Pay basis

De bedrijfsovername adviseur

De kandidaat koper wenst zijn investering in 4 tot 5 jaar terug te kunnen verdienen.
Als de bank niet (of niet voldoende) wil financieren zullen we alternatieve financieringsvormen zoeken, waarbij BusinessPartners vooral kijkt naar verschillende vormen van participatie ennin toenemende mate naar de Earn Out

Een goede bedrijfsovernameadviseur kan daarom het verschil maken bij het vinden van de benodigde financiering van de gewenste bedrijfsovername. Hij levert een realistische bedrijfswaardebepaling, met daarnaast een onderbouwde visie naar de toekomst; hij kent de parameters van de bank, van investeerders en participanten. Om de bedrijfsoverdracht te doen slagen kan het nodig zijn dat de verkopende ondernemer mee financiert via een “earn out”, een achtergestelde lening, of een participatie. Hij kent de mogelijke varianten daarom zoals gefaseerde overdracht, verpanding, crowdfunding, huurkoop. Dit traject doen we op No Cure No Pay basis.

Laat BusinessPartners u adviseren.
Vraag geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan

KENNISMAKEN OVER BEDRIJFVERKOOP