Bedrijf overdragen, bedrijfsbemiddeling

bedrijfsbemiddeling:  specifieke kennis bij bedrijfsoverdracht

U bent van plan uw bedrijf over te dragen? Doet u de bedrijfsoverdracht zelf, of via bedrijfsbemiddeling door een ervaren intermediair? Wat is verstandig en waar moet u op letten als u uw bedrijf optimaal wilt verkopen? Een bedrijfsoverdracht is vaak complex en kent veelal hobbels en valkuilen.

bedrijfsbemiddeling

Meestal leidt een bedrijfsoverdracht tot het beste resultaat voor de verkoper via  de keuze voor bedrijfsbemiddeling door een ervaren intermediair. Deze kent de bedrijvenmarkt, de regels, en de does en don’ts.  Bovendien gaat uw intermediair gericht op zoek naar overnamekandidaten en wordt u als de verkopende ondernemer tijdens de bedrijfsoverdracht ontzorgd waardoor de reguliere werkzaamheden in uw bedrijf gewoon door kunnen (en moeten) gaan.

Strategie

Bedrijfsoverdracht  vraagt veel.  Elementair is het antwoord op de vraag wat u wilt verkopen bij de  bedrijfsoverdracht : activa/passiva of aandelen. Dat laatste betekent de overdracht van de aandelen van de onderneming als juridische entiteit (inclusief bezittingen, rechten, schulden, verplichtingen, personeel, contracten, vergunningen en licenties). De rechtspersoon, de B.V. blijft dezelfde. Partijen vermijden bovendien op deze manier de administratieve rompslomp die meestal gepaard gaat met een activa transactie, waarbij de kopende partij een nieuwe entiteit is.
Welle koper is het meest geschikt ? Een MBI kandidaat of een strategische koper? Is de koper een klant, een branchegenoot, een concurrent ? Wat is de invloed van Corona in de jaren 2020-2022 op uw onderneming, uw branche, wat is de invloed van de oorlog in Ukraine, de energieprijzen, grondstoffen, levertijden ?
Wanneer is het optimale moment voor een optimale bedrijfsoverdracht?  Soms, en met name in de jaren 2020-2022 kunnen economische en de gevolgen van geopolitieke factoren de door u gewenste timing doorkruisen.  Maak inzichtelijk wanneer en waarom u het bedrijf wilt verkopen. Ook het aangeven van een tijdspad is belangrijk. Wilt u wellicht nog (deels) actief blijven in de onderneming; zo ja voor hoe lang, en in welke hoedanigheid en onder welke condities .  Ook dit moet worden opgenomen via een zorgvuldige omschrijving in de intentieovereenkomst , de verkoopovereenkomst en wellicht een samenwerkingsovereenkomst.  Het is goed om de reden van verkoop in het Informatiememorandum helder aan te geven en ook de wijze waarop het afscheid tot stand moet komen onder woorden te brengen, ook in verband met het personeel en bestaande relaties.  Uw intermediair weet er raad mee.

Opbrengst

U wilt uw bedrijf natuurlijk verkopen voor de beste prijs en zonder dat teveel van dat geld naar de belastingdienst vloeit. Reken u als verkopende partij niet al te snel rijk, want niet zelden moet er tijdens het verkooptraject nogal wat water bij de wijn gedaan worden en kan er sprake zijn van een behoorlijk lang proces. Een goede bedrijfsbemiddeling door uw intermediair is van groot belang Het is goed tijdens het overname proces van tijd tot tijd vast te stellen wat u als verkopende partij precies wilt: zo snel mogelijk verkopen? Of een zo hoog mogelijke opbrengst? Of een zo goed mogelijke deal, in alle opzichten ?

Wilt u dat de koopsom ineens betaald wordt en wilt u cashen ? Ook is het goed helder in beeld te hebben of u betrokken wilt blijven als adviseur, u financieel betrokken wilt blijven of dat het bedrijf uw naam houdt. Ook belangrijk: eist u dat al uw personeel ook overgenomen wordt? Staan antwoorden op deze vragen op papier, bepaal dan welke zaken u het meest belangrijk vindt. Maak een top vijf.

Opbrengst na bedrijfsoverdracht

Wie verkoopt, moet de waarde van het bedrijf laten vaststellen.   De bedrijfswaardering  vormt bij BusinessPartners  Fase 1 van de bedrijfsbemiddeling.  Er komt wel wat kijken bij  het vaststellen van een reële waarde van uw onderneming.  Er is duidelijk onderscheid hoe de koper en de verkoper naar hetzelfde bedrijf kijken. Ook wordt de koopprijs beïnvloed bij een activa transactie; verkoper moet immers vennootschapsbelasting betalen over boekwinst en de koper kan afschrijven op de aankoop van de activa en de goodwill.  De koopprijs is niet  de opbrengst.  Verrekening van cash en schulden (ook intercompany) spelen een rol; onderwerp van overleg met uw intermediair en uw accountant reeds bij de start van het traject van de voorgenomen bedrijfsoverdracht.

Exit-plan

Als u uw bedrijf wil verkopen behoort het opstellen van een exit-plan bij de voorbereiding op de overname van het bedrijf.  Gaat u van een nieuw leven genieten, zonder onderneming ? Is verkoop van een minder dan 100% aandelenbelang voor u bespreekbaar, en welke vorm van betrokkenheid na de overdrachtsdatum houdt dit dan in ?  In vele gevallen zal de koper een transitieperiode wensen waarvan  deel uit uitmaakt een nader overeen te komen vorm van samenwerking met u .

De intermediair: specialist in bedrijfsbemiddeling.

Het inhuren van bedrijfsbemiddeling door een bemiddelaar is in de meeste gevallen een uitstekende beslissing.  Het verkoopproces is te complex om zelf voor uw rekening te nemen en bovendien moet het dan allemaal ook nog eens gebeuren naast de reguliere werkzaamheden in het bedrijf.

Eerste voordeel is wel dat een intermediair de verkopende partij  vrijwel alle werk in verband met het verkoopproces uit handen neemt . Daardoor kan de normale bedrijfsvoering gewoon doorgaan.  Dit is cruciaal;  juist tijden het verkooptraject moet de performance van de te verkopen onderneming vooral niet inzakken; dat zou immers wel zeer nadelig zijn voor de  koopsom. Een bemiddelaar kent bovendien de verschillende facetten die bij bedrijfsovernames komen kijken, zoals de financiën, de fiscale en de juridische kwesties. Een bemiddelaar kiest een goede strategie en weet de weg van het vinden van kopers, het onderhandelen, de does en de don’ts.  Een goede intermediair  bereikt voor u als verkopende  partij de beste deal en de beste condities. Je verkoopt je bedrijf maar 1 keer.  Belangrijkste is dat de door u ingeschakelde overnameadviseur een bewijsbaar trackrecord in bedrijfsbemiddeling heeft. Bijvoorbeeld in de vorm van reviews. Besef al voor het verkoopproces wat u wel en niet beheerst en wees ervan doordrongen dat u voor het ondertekenen van een verkoopovereenkomst altijd externe expertise  in de arm moet nemen. Niet zelden leiden niet vastgelegde details tot grote gevolgen.

Kortom kiest voor een ervaren intermediair voor een succesvolle bedrijfsovername.