Bedrijf overnemen

bedrijf-overnemen

Bedrijfsverkoop vergt specifieke kennis

U bent van plan uw bedrijf te verkopen? Doet u dat zelf, of via bemiddeling? Wat is verstandig en waar moet u op letten als u uw bedrijf van de hand wilt doen? Het kopen of verkopen van een huis is vaak al een ingewikkelde kwestie. Een bedrijf verkopen is vaak nog veel moeilijker en kent best een aantal forse hobbels. In veel gevallen is het inhuren van een bemiddelaar een goede optie. Zij kennen die haken en ogen en kunnen het gehele overnameproces begeleiden. Ook over zaken als wet- en regelgeving weten zij alles. Bovendien kunnen ze gericht op zoek gaan naar overnamekandidaten en ontzorgen ze, waardoor de reguliere werkzaamheden gewoon door kunnen gaan. Nadeel van het inhuren van bemiddeling is het kostenplaatje.

Bedrijf overnemen

 Het verkopen van een bedrijf of een bedrijf overnemen vraagt veel. Het is ten eerste goed om de reden van verkoop helder op papier te zetten en ook de wijze waarop het afscheid tot stand moet komen onder woorden te brengen. Ook het aangeven van een tijdspad is belangrijk. Maak inzichtelijk waarom u het bedrijf van de hand wilt doen, dat namelijk maakt verkoop vaak gemakkelijker. Zeer belangrijk is ook het antwoord op de vraag wat u wilt verkopen: activa/passiva of aandelen. Dat laatste betekent de verkoop van uw gehele onderneming (inclusief bezittingen, rechten, schulden, verplichtingen, personeel, contracten, vergunningen en licenties). Vaak worden aandelentransacties gedaan, veelal op verzoek van de verkopende partij, al helemaal als een bedrijf goed in de markt ligt. Kopers vermijden bovendien op deze manier de administratieve rompslomp.

Hoge opbrengst?

U wilt van uw bedrijf af voor zoveel mogelijk geld en zonder dat de belasting u teveel van dat geld afneemt. Reken u als verkopende partij niet rijk, want niet zelden moet er nogal wat water bij de wijn gedaan worden en is er sprake van een behoorlijk lang proces. Het is goed vast te stellen wat u als verkopende partij precies wilt: zo snel mogelijk van uw zaak af? Of een zo hoog mogelijke opbrengst? Wilt u dat er ineens betaald wordt en wilt u cash incasseren? Ook is het goed helder in beeld te hebben of u betrokken wilt blijven als adviseur, u financieel betrokken wilt blijven of dat het bedrijf uw naam houdt. Ook belangrijk: eist u dat al uw personeel ook overgenomen wordt? Staan antwoorden op deze vragen op papier, bepaal dan welke zaken u het meest belangrijk vindt. Maak een top vijf.

Nettowinst

Wie verkoopt, moet de waarde van het bedrijf vaststellen. Een lastige. Het is namelijk best moeilijk een reële waarde aan uw onderneming toe te kennen. Ervaren bemiddelaars hanteren vaak formules gebaseerd op de nettowinst of jaaromzet. Anderen kijken ook naar historische cijfers en toekomstige geldstromen. Zelf kent u vaak een veel hogere waarde toe dan dat u daadwerkelijk zult kunnen krijgen. Er is duidelijk onderscheid hoe de koper en de verkoper naar hetzelfde bedrijf kijken.

Exit-plan

Als u uw bedrijf wil verkopen dan bent u er na genoemde maatregelen nog niet. Ook het opstellen van een exit-plan hoort er bij de voorbereiding op de overname van het bedrijf. Dit vanwege de duur van de periode van verkoop. Veel bedrijfsovernames zijn lange processen en vergen kunde (eventueel via een bemiddelaar), doorzettingsvermogen en een uitgekiende strategie. En ook hier geldt: wie zich goed voorbereid, maakt grotere kans op een snellere verkoop. Een dergelijk plan behelst zaken als de redenen van verkoop, een analyses van de exit-opties en de uitvoering van het exit-plan. Pas als u dit ook goed in beeld heeft, bent u gereed voor verkoop van uw bedrijf. Het exit-plan is vaak de leidraad voor de verkopende partij. Het is goed om tijdens dit proces uw opgestelde plan regelmatig door te lezen. Dan namelijk houdt u de rode draad goed in beeld.

Verkoopbonus

Het inhuren van kennis in de vorm van een bemiddelingsbureau is in veel gevallen een uitstekend instrument. Vaak is het verkoopproces te complex om zelf voor uw rekening te nemen en bovendien moet het dan allemaal gebeuren naast de reguliere werkzaamheden. ‘Nadeel’ van het inhuren van een bemiddelingsbureau zijn de kosten. Behalve een vaak hoog uurtarief maken dergelijke partijen soms ook nog aanspraak op een verkoopbonus. Al met al kan het aardig in de papieren lopen. In de regel geldt dat bedrijven met een miljoen of minder omzet, geen gebruik maken van een bemiddelaar. Dan wordt het te duur. Het is overigens ook mogelijk om externe expertise voor bepaalde onderdelen van het verkoopproces in te huren.

Ondernemers formeren ook wel zelf een verkoopteam. Vaak bestaat zo’n team uit drie mensen: iemand die de deal sluit (bemiddelaar/adviseur), iemand die de deal volgens de wet afrondt (advocaat) en iemand die de deal winstgevend maakt (belastingexpert). Wat verkopende partijen ook doen is afwachten hoe de kopende partij te werk gaat. Komen die meteen met een advocaat, dan huren zij ook een raadsman in.

Specialist

Een lastige afweging dus of u al dan niet gebruik maakt van een bureau voor bemiddeling. Voordeel is wel dat ze vrijwel alle werk uit handen nemen. Daardoor kan het normale arbeidsproces gewoon doorgaan. Een bemiddelaar beheerst bovendien de verschillende facetten die bij bedrijfsovernames komen kijken, zoals de financiën, de fiscale en de juridische kwesties. Een bemiddelaar verstaat de kunst van onderhandelen en weten ze het zelf even niet, dan schakelen ze gewoon iemand binnen hun netwerk in. Met de bemiddelaar spreek je bovendien een tijdschema en deadlines door. Een bemiddelaar ontzorgt. Er zijn overnameadviseurs in diverse soorten en maten: van heel grote, tot de kleintjes. Belangrijk is wel dat het door u ingeschakelde bureau de RV- toevoeging heeft. Dan weet u dat u te maken heeft met een specialist die gecertificeerd is en ook is aangesloten bij de brancheorganisatie. Besef al voor het verkoopproces wat u wel en niet beheerst en wees ervan doordrongen dat u voor het opstellen van een koopovereenkomst altijd externe specialisten in de arm moet nemen. Niet zelden worden grote fouten gemaakt, die vrijwel niet meer te herstellen zijn en die nogal wat financiële gevolgen kunnen hebben.

Bedrijven te koop

Kortom: bedrijven te koop? Weet dat u het verkoopproces er niet zomaar even bij doet. Daar is vaak specifieke kennis voor nodig, expertise die extern in te huren is. Bemiddeling is een optie, dergelijke bureaus nemen vrijwel al uw werk uit handen. Nadeel is het feit dat ze vrij duur zijn. Bedrijven met minder dan een miljoen omzet, huren zelfden totale bemiddeling in. Wel huren zij voor onderdelen van het verkoopproces hulp in van ofwel een bemiddelaar of een advocaat of jurist.

————————————-
De verkoop van uw bedrijf is een ingewikkelde materie waarvoor specifieke kennis vereist is. Een bemiddelingsbureau kan u alle werkzaamheden uit handen nemen en beschikt over alle kennis en kunde die noodzakelijk is. Nadeel van het inhuren van een dergelijk bureau is de prijs. Specifieke kennis is ook voor delen van het verkoopproces extern in te schakelen.

Bedrijfsovername? Ondernemers ontberen daarvoor vaak de benodigde specifieke kennis. Het inhuren van een externe partij (bemiddelingsbureau) is aan te raden, al schrikken bedrijven nogal eens van de kosten.

BusinessPartners