Patent Puinverwerking naar Grondstof op Locatie, EMVI

Patent Puinverwerking naar Grondstof op Locatie, EMVI

1.000.000

Nederland, Europa

Patent EMVI gunstig

Puinverwerking naar Grondstof op Locatie

 

Ref: 1305JP

Onze opdrachtgever heeft een hulpmiddel ten behoeve van de verwerking van puin op locatie ontwikkeld, in een Proof of Concept uitgewerkt en o.a. in Nederland gepatenteerd.

Met dit hulpmiddel wordt het te verwerken puin (beton, straatstenen, rioolbuizen, trottoirbanden, tegels etc) direct ter plaatse geconverteerd naar ontijzerde grondstof in de vorm van BSB en CE gecertificeerde korrel welke direct gebruikt kan worden.

Hierdoor bespaart de aannemer ca 100% op de kosten van logistiek en stortkosten en nog eens ca 100% inkoop van gecertificeerde grondstof.

De footprint van de aannemer, met name qua uitstoot CO2, vermindert bij toepassing van deze techniek drastisch, hetgeen met name bij overheid gerelateerde projecten thans per dag zwaarder weegt en doorslaggevend zal zijn bij de toewijzing van projecten op basis van EMVI beoordeling.

De aannemer die over dit gepatenteerd hulpmiddel beschikt:

  1. bespaart zeer fors op de kosten (ca 200%)
  2. zal EMVI beoordeelde aanbestedingen winnen op basis van footprint; zeer forse reductie CO2

Voornoemde kan direct aangetoond worden.

Wat is EMVI?

De afkorting EMVI staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving. De term wordt gebruikt om aan te geven dat een aanbesteding niet 100% op de laagste prijs wordt gegund. Met EMVI richt de aanbestedende dienst zich op kwaliteit. Men vraagt  dan vaak om een plan van aanpak waarin je weergeeft hoe je een bepaald project gaat aanpakken. Voor dit plan krijg je een cijfer. Het cijfer wordt gewogen t.o.v. de aangeboden prijs. De partij met de beste prijs-kwaliteitsverhouding, die wint de aanbesteding.

EMVI-criteria

Ieder project kent zijn eigen historie en kent andere belangen. Bij sommige projecten vindt de opdrachtgever de omgeving heel belangrijk, bij andere projecten wordt bijvoorbeeld duurzaamheid of samenwerking belangrijk gevonden. Ieder project kent dan ook andere EMVI-criteria. Dit zijn de onderdelen waar je punten voor je EMVI-plan kan halen. Veel gebruikte criteria zijn:

  • Samenwerking met de opdrachtgever
  • Duurzaamheid
  • Innovatie
  • Kwaliteitsmanagement
  • Omgang met de omgeving: dit zie je veel bij bouwprojecten

 

Opdrachtgever wenst het NL Patent te verkopen onder passende voorwaarden.