Patenteren

patent wagen

Patenteren; ja of nee? Door wie? Wanneer? In welke landen? Wat zijn de kosten? Wat zijn de kansen als ik mijn idee laat patenteren?

Patenteren ja of nee?

Patent aanvragen ja of nee? Het antwoord op de vraag of je je idee wel of niet zou moeten patenteren wordt bepaald door strategische en financiële overwegingen.

Strategische overwegingen

patenterenAllereerst moeten we onderzoeken of je idee reeds wordt toegepast en is gepatenteerd. Je idee moet een substantiële mate van nieuwheid bevatten ten opzichte van reeds bestaande toegepaste al of niet beschermde ideeën en technieken. Het zoeken naar bestaande ideeën in verband met jouw briljante idee vergt inzicht, ervaring en soms behoorlijk wat tijd.

De geldigheid van een patent is 20 jaar na de geregistreerde aanvrage van het patent.

Auteursrecht loopt tot 70 jaar na overlijden van de maker of, als het door een bedrijf openbaar is gemaakt, tot 70 jaar na de publicatie ervan.

Gelijk hebben is nog niet gelijk krijgen…..

De aard van je idee is ook van belang bij de afweging om tot patenteren over te gaan. Als voorbeeld wordt vaak naar Coca Cola verwezen. Het recept van Coca Cola staat niet beschreven in enig patent register; het gevaar dat het nagemaakt zou worden is immers veel groter dan de bescherming die een patent zou kunnen bieden. Denk eens aan de rechtszaken die je zou moeten voeren ter verdediging van je patent en de kosten die daarmee gepaard zouden gaan. Is je tegenstander vele malen sterker dan jij dan wordt het wellicht  onhaalbaar om je gelijk te verkrijgen.

Het kan bijvoorbeeld verstandiger zijn om je idee, formule of recept niet als patent te registreren maar wel auteursrechtelijk te beschermen. Zie hiervoor ook onze pagina die handelt over auteursrecht.

Financiële overwegingen

Patent aanvragen in Nederland kost vanaf c.a. € 3.500,-. Is het patent toegewezen? Dan zal je in de meeste gevallen willen overgaan naar een Europees patent en/of  je vinding ook buiten Europa patenteren.

Dat loopt in de papieren. Om nog maar niet te spreken over de kosten van de jaarlijkse verlenging gedurende 20 jaar. We spreken regelmatig uitvinders die niet de ideale lijn hebben gevolgd en daardoor de beloning voor hun briljante idee mislopen.

Bel inzake wel of niet patenteren tijdig met Pleun Bakker om te overleggen. 06 543 152 72

Pleun Bakker
Pleun Bakker
Pleun Bakker is altijd ondernemend geweest, al sinds de blokkendoos. Zelf doen was immer het devies. Op het kinderfietsje de drukke Oudedijk op, tegen het verkeer in want dan kon je dat tenminste goed zien aankomen. Lees meer over Pleun

Comments are closed.