Patent aanvragen

Patent aanvragen

Patent aanvragen: een best ingewikkelde materie

Het exclusieve recht op gebruik van uw uitvinding. Dat is in het kort patentrecht, ook wel octrooirecht genoemd. Patent hebben op een door u bedacht ‘gat in de markt’ betekent dat derden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming eenzelfde of te vergelijken uitvinding mogen aanbieden. Ofwel: het is een bescherming tegen kopieën. Patent aanvragen verzekert u van de waardering voor een unieke uitvinding en van uw technische of creatieve kwaliteiten, en wordt ook wel ‘een twintigjarige monopolie’ genoemd.

patent aanvragen

Inventief

Als je octrooi wilt aanvragen, en denkt dus iets heel bijzonders uitgevonden te hebben, denk dan eerst goed na en denk voortdurend aan het woordje ‘nieuw’. Heeft u uw gat in de markt al eerder laten zien, heeft u er al exemplaren van verkocht of heeft u er al reclame voor gemaakt? Dan is aanvragen zinloos. Dan zijn de rechten op het aanvragen namelijk al verdwenen. Heeft u iets waarvan u denkt dat het wel eens uniek, nieuw en inventief kan zijn? Houd dan de kaken in eerste instantie stijf op elkaar en zorg ervoor dat niemand ervan af weet. Behalve nieuw is geheimhouding essentieel als het om patentaanvraag gaat. Nog een belangrijk aspect: industriële toepasbaarheid is behalve nieuw en inventief ook een vereiste om daadwerkelijk octrooi te krijgen.

Patent aanvragen in het buitenland

Aanvragen kan zowel in eigen land als in het buitenland. Het buitenland kan interessant zijn vanwege de afzetmarkt. Het kan zomaar zijn dat uw uitvinding het juist in andere landen heel goed kan doen en minder aantrekkelijk is voor gebruik in eigen land. Goed om te weten dus, in dat geval vraag je het ook voor het buitenland aan. Zaak een zo optimaal mogelijke landendekking op te stellen, al rijzen de kosten dan wel de pan uit. Een goede landendekking is vaak alleen voor de hele grote bedrijven betaalbaar.

Wie ‘monopolie’ aanvraagt en krijgt, is maximaal twintig jaar beschermd tegen uitvinders die er met uw uitvinding van tussen willen gaan of iets soortgelijks in de markt willen zetten. Bovendien kunt u jaarlijks beslissen om het verworven recht al dan niet te behouden.

Twintig jaar

Octrooi werd ooit ingevoerd om mensen aan te sporen om uit te gaan vinden én om ook de details van die uitvinding bekend te maken. Voorheen gebeurde dat nooit, bang als men was dat een ander er mee aan de haal zou gaan. Middels de invoering was de uitvinder voortaan twintig jaar zeker van het feit dat dit niet zomaar kon. Daardoor profiteren meer mensen van de uitvinding, zonder dat de uitvinder bang hoeft te zijn dat derden er mee vandoor gaan en geeft het alleenrecht hem of haar bovendien de ruimte om de gedane investering (bijv. via crowdfunding) terug te verdienen.

Bescherming in de vorm van patent aanvragen kost geld en is gecompliceerd. Er zijn bedrijven gespecialiseerd in het aanvragen en onderzoeken van de mogelijkheden. Niet verkeerd om met die bedrijven in zee te gaan. Zij kunnen met een onderzoek bovendien nagaan of uw idee ook daadwerkelijk uniek en nieuw is.

Patent aanvragen en verkrijgen is geen eenvoudige zaak. Er moet onderzoek gedaan worden of er daadwerkelijk sprake is van iets unieks bijvoorbeeld en bovendien kost het gewoon veel geld. Daarnaast moet er sprake zijn van industriële toepasbaarheid.

Het exclusieve recht van gebruik van uw uitvinding, dat is in de notendop een patent. Maximaal twintig jaar zijn uw rechten beschermd en kunnen derden er niet met uw idee vandoor gaan of iets vergelijkbaars in de markt zetten. Behalve nieuw en inventief moet een uitvinding ook industrieel toepasbaar zijn. Aanvragen kan in eigen land maar ook in het buitenland.

Door een octrooi heeft u het alleenrecht op het gebruik van een uitvinding. Voorwaarden zijn dat de uitvinding nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is. Een verworven ‘monopolie’ beschermt maximaal twintig jaar.

Pleun Bakker
Pleun Bakker
Pleun Bakker is altijd ondernemend geweest, al sinds de blokkendoos. Zelf doen was immer het devies. Op het kinderfietsje de drukke Oudedijk op, tegen het verkeer in want dan kon je dat tenminste goed zien aankomen. Lees meer over Pleun

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *