Joint Venture

Joint Venture

Een Joint Venture (JV) is een zakelijke samenwerking tussen meerdere partijen. Een Joint Venture is geen rechtspersoon maar kan zich wel als contractpartij jegens derden opstellen.

Joint Venture: ondernemerschap pur sang

Een JV ontstaat als 2 of meer entrepreneurs  joint venture winwinbesluiten bij 1 of meer projecten betrokken te zijn.  het uitgangspunt is WinWin.  De afspraken, regels en de condities alsmede de duur van de voorgenomen samenwerking worden vastgelegd in een Joint Venture Agreement. Tevens worden in deze samenwerkingsovereenkomst het doel van de Joint Venture en ieders inbreng en beloning beschreven.

Makkelijk gezegd, het is al wat minder makkelijk om het gedetailleerd vast te leggen, en in de praktijk soms moeilijk.

Een component die inherent is aan een JV is het tijdelijk karakter van de zakelijke samenwerking. De duur van de samenwerking en voorwaarden tot beëindiging dienen daarom met zorg worden omschreven.

De omschrijving in de JV Agreement van de inbreng van elke JV -Partner in de JV is elementair. Hoeveel tijd, inspanning , inbreng in allerlei opzichten wordt door ieder van de partners ingebracht? Welke beloning en compensatie staan hier tegenover, wanneer worden deze geeffectueerd en voor hoe lang? Waar wordt de JV gevestigd; wie heeft welke wettig en bestuurlijke functie binnen en namens de JV?

Als de JV partners het eens zijn geworden over de terms and conditions kan de JV Agreement definitief opgesteld en ondertekend worden en kan de JV als contractpartij naar buiten treden in gesprekken, onderhandelingen en in overeenkomsten met derden.

joint venture Aan derden dient in vele gevallen, bijvoorbeeld bij het aangaan van een contractuele samenwerking met de JV, extra uitleg gegeven te worden omtrent de juridische status van de JV.

Pleun Bakker van BusinessPartners is naast bedrijvenmakelaar ook ondernemer. Of andersom.  Juist vanwege het puur bedrijfsmatige karakter van een JV, het ondernemerschap, is Pleun de aangewezen man  om te raadplegen bij het aangaan van een Joint Venture.

Pleun is te bereiken op 06 543 152 72  of op pleun@businesspartners.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Laat BusinessPartners u adviseren.
Vraag geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan

KENNISMAKEN OVER BEDRIJFVERKOOP
BusinessPartners