Earn out

Earn Out is een betalingsregeling tussen verkoper en koper van een bedrijf waarbij de hoogte en de timing van de betalingen,- of de nabetalingen, afhankelijk zijn gesteld van de performance van het overgedragen bedrijf gedurende een overeengekomen periode.

Earn Out is al  oud

Earn Out

Het fenomeen Earn Out bestaat al sinds de Grieken en de Romeinen, zo lang er bedrijfsovernames zijn. De Earn Out is extra actueel sinds de crisis in 2008 toesloeg, en de banken hun criteria bij het al dan niet toekennen van bedrijfsovername financiering drastisch bij stelden.  Het gebrek aan bereidheid van de banken om MKBedrijfsovernames te financieren ( terwijl het MKB toch de kurk is waarop ons land economisch drijft) heeft ertoe geleid dat bedrijfsovername adviseurs zijn gaan zoeken naar alternatieve wegen om de gewenste deals toch doorgang te kunnen laten vinden.

earn out boter bij de vis Daarbij wordt in toenemende mate de medewerking en vertrouwen van de verkopende partij gevraagd in de vorm van een Earn Out. Dat vergt enige uitleg, met name aan de verkoper. Die wil immers boter bij de vis. “ik heb een groot deel van mijn leven aan mijn bedrijf gewijd; daar wil ik 100% voor betaald worden” is een stereotiep gezegde van verkopende ondernemers.

Ja, dat is waar! Maar als u en wij het bedrijf niet verkocht krijgen omdat de bancaire financiering niet geheel rond komt, moeten we dan niet andere wegen zoeken? Hannibal: als er geen weg is maken we er een!

Earn Out = Vertrouwen

Verkoper en koper komen overeen dat eenEarn out vertrouwen gedeelte van de koopsom door koper wordt nabetaald aan verkoper, gerelateerd aan de te behalen omzet-bedrijfsresultaten gedurende een bepaalde tijd. Met name van verkoper wordt in deze vertrouwen gevergd. In zijn te verkopen bedrijf. In de nieuwe ondernemer .In de toekomst, de branche, het product, de dienst de mensen.

Als de Earn Out goed is uit onderhandeld namens verkoper, zal de uiteindelijke overnamesom mee kunnen vallen, mits de performance in overeenstemming is met de door verkoper en koper geaccepteerde performance prognoses.

Als de aanbetaling substantieel is, in combinatie met vertrouwen in eigen bedrijf.\en de nieuwe ondernemer, kan de Earn Out een sleutel zijn om tot een deal te komen.

businessplanTussen koper en verkoper moet een businessplan gemaakt worden als basis voor een realistische Earn Out.

BusinessPartners kan dat Businessplan maken, evenals het ontwerpen van het performance-betaling schema , evenals opname in de overeenkomst van bedrijfsovername.

Anticipation, that’s the questionwaardebepaling bedrijf

Wilt u sparren, bel Pleun Bakker op 06 543 152 72

Of mail info@businesspartners.nl

 

Laat BusinessPartners u adviseren.
Vraag geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan

KENNISMAKEN OVER BEDRIJFVERKOOP
BusinessPartners