Copyright in plaats van patent?

Copyright in plaats van patent?

copyright

Copyright van je briljante idee vastleggen? In vele gevallen slimmer en minder duur dan een patent aanvragen! Even afstemmen met BusinessPartners Bedrijfsbemiddeling!

Copyright, wat betekent dat?

Het Copyright, ook wel auteursrecht genaamd, is het alleenrecht van jou als de auteur van  jouw originele creatie,  om jouw werk publiek te maken, te verveelvoudigen, te verkopen of om jouw werk te beschikking te stellen aan derden.

Onder “oorspronkelijke creatie” wordt verstaan : “een werk of voortbrengsel dat door mensen kan worden waargenomen, met een oorspronkelijk karakter  en met het  persoonlijk stempel van de maker van het werk”.

Alle werken die beschermd kunnen worden door het auteursrecht moeten schriftelijk of digitaal helder zijn weergegeven en gedocumenteerd.

Copyright wordt geboren

Nadat je jouw creatie hebt gedocumenteerd  en publiek hebt gemaakt, is hier door feitelijk het auteursrecht ontstaan. Je hoeft dus in feite het copyright niet eerst aan te vragen, te laten controleren en te registreren zoals bij patenten, merken en modellen die pas protectie bieden na confirmatie van de betreffende bureaus.

Registreren en protectie

Alvorens je jouw creatie publiceert of met derden deelt, raden we je aan om je creatie te registreren. Vaak is het verstandig je idee niet te patenteren maar het copyright ervan vast te leggen, we helpen je hierbij. BusinessPartners Bedrijfsbemiddeling werkt in deze samen met IP-  en merkenspecialist CC Proof. Bij deze gevestigde organisatie  kunnen we je  oorspronkelijke werken, ideeën,  formules  direct en veilig vast leggen. Mocht je ooit in een situatie geraken waarbij derden  jouw idee gebruiken dan kunnen we je belangen effectief verdedigen. Bovendien werkt de registratie preventief; anderen zullen jouw oorspronkelijk idee niet snel gebruiken.

BusinessPartners is specialist op het gebied van intellectueel eigendom in alle vormen. Naast het indiceren van de waarde en de presentatie in de markt van je briljante idee  doen we het commerciele traject, de onderhandelingen en contractwerk op No Cure No Pay basis.  Om in de markt duidelijk aan te geven dat jij de rechthebbende bent, kun je hierbij de CC Proof registratie kiezen.

Berner Conventie: in deze landen heb je copyright bescherming

Copyright Berner Conventie

In de wereldkaart is in blauw aangegeven welke naties zich hebben geconfirmeerd aan de Berner Conventie; hier wordt je creatie beschermd door het copyright. Daarom kun je  in deze landen vanwege de CC proof registratie  je copyright bescherming uitoefenen.

Het copyright, de juridische rechten, zo nodig bescherming van je werk kun je zeker stellen als je:

a) je werk helder en gedetailleerd schriftelijk of digitaal documenteert, of dit door een specialist laat beschrijven;
b) en geheimhoudingsovereenkomst laat vervaardigen en laat ondertekenen  door de partijen aan wie je je werk bekend gaat maken.

Publicatie en presentatie van je werk

Waarschijnlijk is je doel om je werk in de markt te presenteren.  BusinessPartners  beweegt zicht sinds 1998 op de ondernemers – en investeerdersmarkt. We presenteren je creatie naar  investors, participanten en ondernemers  die gelieerd zijn aan de aard van je werk.

Geheimhouding van je werk

Op het moment van de registratie van je oorspronkelijke werk bij CC Proof is jouw idee, mits origineel, beschermd.

Vermoedelijk ben je van plan om je idee verder uit te werken,  te gaan fabriceren en/of op de markt te brengen. Daarbij moet je de specifieke aspecten van je werk communiceren aan derden. Alvorens open kaart te spelen kiezen we ervoor om wederpartijen een geheimhoudicopyright reserverenngs overeenkomst te laten ondertekenen, dit ondanks de copyright bescherming.  Een geheimhoudingsverklaring, ook wel NDA (Non Disclosure Agreement) genaamd, is een document waarbij de partijen vastleggen dat de te openbaren informatie uitsluitend wordt aangewend voor het doel dat beschreven wordt in de geheimhoudingsovereenkomst en dat de vertrouwelijke informatie niet met derden mag worden geopenbaard. In deze overeenkomst wordt ook beschreven dat de partij die de geheimhouding verbreekt, aansprakelijk is voor de gevolgen voor de benadeelde partij.

BusinessPartners  Bedrijfsbemiddeling vervaardigt de benodigde documenten verklaringen, voert de onderhandelingen en bewaakt copyright.

 

 

 

Pleun Bakker
Pleun Bakker
Pleun Bakker is altijd ondernemend geweest, al sinds de blokkendoos. Zelf doen was immer het devies. Op het kinderfietsje de drukke Oudedijk op, tegen het verkeer in want dan kon je dat tenminste goed zien aankomen. Lees meer over Pleun

Comments are closed.