Businessplan – bedrijfsplan

Businessplan

Businessplan

Businessplan – Bedrijfsplan

businessplan

Een businessplan of bedrijfsplan is cruciaal bij aanvragen van een bedrijfsovername financiering, participatie bij een start-up, de vermarkting van een patent. De bank wil bij de beoordeling van een bedrijfsovername financiering een businessplan waarin helder wordt uiteen gezet wat de plannen van de aanvrager behelzen.  Naast een volledige product- of diensten omschrijving moet in het businessplan omschreven worden waarom de ondernemer ervan overtuigd is dat de plannen het beoogde succes zullen hebben.Welke markt zal aangeboord worden, wie zijn de afnemers, hoe is de trend. Is er sprake van een verzadigingsrisico?  Hoe zullen de (voorgenomen) bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd, wat zijn de bedrijfsprocessen, met welke hulpmiddelen worden deze uitgevoerd . Welk personeel zal worden aangetrokken.  Op welke locatie vinden de activiteiten plaats. Zijn de vereiste tests door geautoriseerde instanties uitgevoerd? Is er sprake van bescherming in de vorm van een patent(-aanvrage) een merk- of model bescherming? Zullen de benodigde vergunningen voor het bedrijfsplan worden verkregen?

bedrijfsplan

luchtkastelen?

Naast de inhoudelijke content in het businessplan  zal een goed onderbouwde  financiële analyse en prognose overlegd moeten worden. Geen wishful thinking, geen wolkenkrabbers die door de wolken steken, maar een verdienmodel dat gefundeerd is op solide uitganspunten. Het kan beslist geen kwaad als drie scenario’s worden gepresenteerd: een pessimistisch, een gemiddeld en een optimistisch scenario.

De financiële analyse en prognose in het bedrijfsplan moeten professioneel opgesteld zijn. Goed overdacht, goed verdedigbaar. Bij een bank, bij een participant, kunnen we je case maar een keer pitchen. Een nee blijft vrijwel altijd een nee…. Het financieel businessplan geeft zo mogelijk historische input als indicatie.

businessplan

Verstandige aanpak, heldere presentatie

Omzet, inkoop, alle kostenposten dienen  gedifferentieerd en onderbouwd worden weergegeven. Voor het heden en voor de komende 5 jaar.  Uit de prognoses en bedrijfswaardering moet een verstandige aanpak blijken, een mix van durf en zekerheid . Dat is gemakkelijk gezegd. Dat vereist overdenking en het vermogen het bedrijfsplan plausibel in beeld te brengen. BusinessPartners  kan u helpen bij het opstellen van een creatief-realistisch businessplan. Wij  zijn per slot  al decennia ondernemer voor ondernemers.

Vergroot uw slagingskans. Belt u gerust  06543 152 72 Pleun Bakker van BusinessPartners. Of mail hem persoonlijk op pleun@businesspartners.nl

 

 

Laat BusinessPartners u adviseren.
Vraag geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan

KENNISMAKEN OVER BEDRIJFVERKOOP
BusinessPartners