Bedrijfswaardering bedrijf kopen

Bedrijfswaardering bedrijf kopen. Als u een onderneming wilt kopen is daarnaast een bedrijfsanalyse een betrouwbare bedrijfswaardering bedrijf kopen nodig. Pleun Bakker, oprichter van BusinessPartners waardeert ondernemingen in het MKB sinds 1998. We maken een begrijpelijke en actuele bedrijfswaardering bedrijf kopen in de betreffende bedrijfstak. Hierbij hanteren wij de bekende Discounted Cash Flow methode, de Rentabiliteitswaarde berekening, de Redelijke Marktwaarde, en meerdere multiple. We bepalen daarom de commerciële/economische waarde van de balansposten en de kostenposten op de verlies en winst rekening. Belangrijk om te weten, dit kan nog wel eens aanzienlijk verschillen van de jaarrekening die door uw accountant is gemaakt. Deze jaarrekening is daarom uiteraard vervaardigd met fiscale overwegingen.

Bedrijfswaardering bedrijf kopen op basis van de DCF methode

De meeste experts zijn van mening dat via de Discounted Cash Flow methodiek de bedrijfswaardering bedrijf kopen de waarde van een bedrijf het meest realistisch wordt gecalculeerd. De kasstromen van de komende jaren worden geprognotiseerd en verdisconteerd met een relevante factor. Hierbij is een goede em kritische afstemming nodig tussen de verkopende partij en ons. Zo kunnen we de bedrijfswaardering bedrijf kopen voor u maken en onderbouwen, als nuttig instrument bij de afweging het betreffende bedrijf over te nemen, of niet, of wellicht later.

Rentabiliteitswaardeberekening

Een bedrijfswaardering bedrijf kopen volgens de rentabiliteit methode geeft een waarde op basis van de handelswaarde van het eigen vermogen en de genormaliseerde bedrijfsresultaten in de voorgaande jaren. Bij de klassieke rentabiliteitswaardeberekening worden daarom de resultaten in de komende jaren helaas niet meegenomen. Wij hebben daarom deze methode uitgebreid met de genormaliseerde gewogen en gemiddelde resultaten in de komende 5 jaar. Omdat er zo een synthese ontstaat tussen commerciële balanswaarde en genormaliseerde terugverdienwaarde; belangrijk, een combinatie waar bedrijfswaardeerders vaak naar zoeken.

De redelijke marktwaarde

Deze bepalen we op basis van de prognoses vrije kasstromen van de over te nemen onderneming tijdens de volgende vijf jaren. De verwachte vrije kasstromen zijn de resultante van de geanalyseerde verwachtingen van omzet, inkoop, kosten en investeringen. Hieruit volgt de terugbetaal capaciteit ten opzichte van de koopsom. Hierbij worden de rentedragende vorderingen en verplichtingen verrekend.

Als we namens u een bieding uitbrengen op de ter overname aangeboden onderneming richting de Redelijke Marktwaarde dan is de kans aanwezig dat ook de huidige eigenaar van het bedrijf te koop dit als redelijk ervaart. Hierdoor is de kans op een geslaagde bedrijfsovername toegenomen.

Een bedrijf kopen is daarom een onderneming op zichzelf. De door BusinessPartners professioneel gecalculeerde Redelijke Marktwaarde is hierbij de basis die we na uitgebreid overleg samen met u vertalen naar een bieding. BusinessPartners declareert voor een bedrijfswaardering een redelijke vergoeding.

Dergelijke aanpak resulteert niet tot de actuele marktwaarde van de aan te kopen onderneming

NB: Bedrijfswaardering bedrijf kopen online is wel mogelijk tegen gereduceerd tarief via BusinessPartners, mits daarnaast wederzijds het nodige digitaal & telefonisch overleg met de verkopende partij kan plaatsvinden.

Laat BusinessPartners u adviseren.
Vraag geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan

KENNISMAKEN OVER BEDRIJFVERKOOP