Bedrijfswaarde bepalen?

BusinessPartners vervaardigt een glasheldere waardebepaling van uw bedrijf. Gerelateerd aan de positie van uw bedrijf in de MKB bedrijvenmarkt. We gebruiken de meest actuele methodieken van bedrijfswaardebepaling, zoals de Discounted Cash Flow methode, de rentabiliteitsmethode, de Fair Market Value, diverse multiple formules. Gratis updates en onbeperkt telefonisch overleg en support. Met, anders dan de mager gehouden fiscale rapportage, veel aandacht voor de werkelijke economische waarden in uw onderneming en exploitatie gerelateerde kostenposten en resultaten. Een korte samenvatting:

Bedrijfswaardebepaling volgens de Discounted Cash Flow methode (DCF)

Volgens de deskundigen is de DCF de beste methode om de waarde van een onderneming te berekenen. De DCF gaat uit van de cashflow in de komen 5-10 jaar. Om die kasstromen gefundeerd en realistisch in te schatten is een zeer goede onderbouwing nodig. Daarom is een goed overleg tussen u en BusinessPartners essentieel. Wij brengen dit graag samen met u in beeld. Dit zodat we tot een optimale en heldere bedrijfswaardebepaling komen.

Rentabiliteitswaarde methodiek

De uitkomst van de rentabiliteit bedrijfswaardebepaling is een synthese van het economisch eigen vermogen. Daarnaast uit de resultaten van het verleden tot heden. Nadeel is dat de toekomst hier geen factor is. Daarom heeft BusinessPartners deze methode uitgebreid met de genormaliseerde gewogen en gemiddelde resultaten uit verleden en toekomst, waardoor een goed verdedigbare uitkomst ontstaat waarbij de balans en de resultaten in verhouding deel uitmaken.

De Fair Market Value (Redelijke Marktwaarde)

De Fair Market Value wordt door BusinessPartners gesteld op de te verwachten free cash flow gedurende de komende 5 jaar plus cash plus/min rentedragende vorderingen/schulden. De te verwachten free cash flow wordt daarom geprognosticeerd in samenspraak met u als de ondernemer. De free cash flow is gebaseerd op uw goed onderbouwde prognose met betrekking tot omzet, inkoop, kosten en investeringen. We dienen echter nog rekening te houden met het genormaliseerde eigen vermogen (Intrinsieke Waarde) op de balans.

Als we uw bedrijf te koop aan bieden aan de Fair Market Value ( Redelijke Marktwaarde) dan verhoogt dit de kans dat zowel de koper als de verkoper van het bedrijf zich hierin kunnen vinden, waardoor de kans op een goede deal is vergroot.

Op internet vindt u templates waarop u de waarde van uw bedrijf zou kunnen berekenen. BusinessPartners bedrijfsbemiddeling biedt u geen gratis online bedrijfswaardebepaling. Het invullen van een model leidt daarom niet tot de realistische waarde van uw bedrijf omdat uw bedrijf verkopen een complexe onderneming is. De professioneel berekende Fair Market Value is hierbij het fundament. BusinessPartners declareert voor haar bedrijfswaardering een fair tarief.

NB: Bedrijfswaardebepaling online is mogelijk, op basis van digitaal & telefonisch contact.

Laat BusinessPartners u adviseren.
Vraag geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan

KENNISMAKEN OVER BEDRIJFVERKOOP
BusinessPartners