Bedrijfsoverdracht Waardebepaling Bedrijf

Bedrijfsoverdracht Waardebepaling Bedrijf

Waardebepaling bedrijf: Als u een bedrijf wilt verkopen of een bedrijf wilt overnemen dan is een gedegen waardebepaling bedrijf zeer belangrijk. De waardebepaling bedrijf is een cruciaal gegeven in de keuze of je je bedrijf gaat verkopen. Het helpt een goede afweging te kunnen maken en na het bepalen van de bedrijfswaarde een beslissing te kunnen nemen. BusinessPartners heeft jarenlange ervaring in het aan- en verkopen van bedrijven en het begeleidenwaardebepaling bedrijf van fusies. Wij adviseren u over de verkoopbaarheid van uw bedrijf en de bijbehorende bedrijfswaarde. Wij kunnen bedrijf een betrouwbare waardebepaling bedrijf doen. Daarnaast geven wij u advies op maat. Hierbij houden we rekening met uw zakelijke én persoonlijke wensen.

Heeft u interesse in een professionele waardebepaling bedrijf door BusinessPartners? Voor meer informatie kijkt u op de website www.bedrijfsbemiddeling.nl of neem contact met ons op.

 

Methodes voor waardebepaling bedrijf
De waardebepaling bedrijf wordt gebruikelijk gebaseerd op de volgende methodieken:

  • Rentabiliteitswaarde
    De Rentabiliteitswaarde berekening is gebaseerd op het genormaliseerd eigen vermogen en het bedrijfsresultaat over de voorgaande 3 jaren. Wij nemen hier ook de prognose van het huidige boekjaar mee en verdisconteren de gewogen en gemiddelde prognoses van de komende jaren.
  • Discounted Cashflow methode (DCF)
    De Discounted Cash Flow methode neemt de te verwachten kasstromen van de komende jaren als uitgangspunt. Deze kasstromen worden op basis van onderbouwde prognoses gegenereerd en worden verdisconteerd tegen een gemiddelde vermogenskostenkostenvoet (de WACC, de Weighed Average Cost of Capital).
  • De Fair Market Value (Redelijke Marktwaarde)
    De bedrijfswaardering moet aan de MKB bedrijvenmarkt en de branche gerelateerd zijn. De prijs van het bedrijf moet door de koper binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden. We verdisconteren natuurlijk ook naar de mee te verkopen economische balanswaarde van het bedrijf. Bieden we het bedrijf te koop aan tegen de Fair Market Value dan betaalt de koper niet te veel, ontvangt u niet te weinig en het belangrijkste: uw bedrijf wordt verkocht. Een transparante en eerlijke methode van bedrijfswaarde bepalen.

Voornoemde methodieken worden door BusinessPartners  “op maat” toegepast, dus naar de aard en de mogelijkheden van uw bedrijf in de MKB bedrijvenmarkt.

 

Bedrijfswaarde bepalen

waardebepaling bedrijfAls wij een bedrijfswaarde bepalen dan doen we dit altijd in uitgebreid overleg met u. De kosten voor een waardebepaling bedrijf van Business Partners zijn fair en houden wij gratis up-to-date. Op diverse websites wordt aangegeven dat u zelf de bedrijfswaarde kunt bepalen door het invullen van online vragenlijsten. Laat u hiertoe niet leiden! Een bedrijfswaarde bepalen is zeer complex en vergt ervaring.

Bel gerust met Pleun Bakker voor nader overleg op 06 543 152 72

BusinessPartners