Bedrijfsoverdracht voorbereiding

Bedrijfsoverdracht voorbereiding

aannemer 2

aannemer 2

Bedrijfsoverdracht voorbereiding is de fase waarin het fundament gestort wordt voor een succesvolle bedrijfsoverdracht van A tot Z, van waardecreatie tot de bedrijfsovername overeenkomst.

bedrijfsoverdracht voorbereidingZodra de gedachte je bekruipt, zodra je overweegt je bedrijf te verkopen,  of je het besluit hebt genomen, is het zaak om na te denken over timing, condities en optimale opbrengst bij de voorgenomen overdracht van je onderneming.

Dat betekent dat de bedrijfsoverdracht voorbereiding in gang zal moeten worden gezet. Dat betekent dat de strategie moet worden bepaald. Het betekent ook dat de strategie zal moeten worden geïmplementeerd.  Hierbij moet je een weloverwogen afweging maken welke medewerkers (if any) je hierbij zou willen of moeten betrekken. Dit kan een conflict of interest situatie opleveren; je wilt immers zeker niet dat je personeel, of je relaties, je klanten, de leveranciers, of  (met name) concurrenten zouden weten dat je van plan bent om de onderneming te verkopen. Zouden zij voortijdig weten dat er sprake is van bedrijfsoverdracht voorbereiding, dan kan je personeel en klanten verliezen en het kan je omzet kosten. Voorwetenschap van de plannen tot bedrijfsoverdracht voorbereiding kan zelfs de onderneming in een gevaarlijke situatie brengen. Je gaat je bedrijf verkopen; het is dus zaak om je plannen geruisloos uit te voeren.

Strategie bedrijfsoverdracht voorbereiding

In de meeste gevallen zal je de korte termijn bedrijfsstrategie moet inruilen voor een  bedrijfsoverdracht voorbereiding op weg naar het moment suprême.

Ter illustratie:  het volgende voorbeeld: je berekent aan de te verkopen Werk B.V. een te lage huur vanuit de Beheer B.V. of vanuit de Onroerend Goed B.V. Als de koper de aandelen van de Werk B.V. overneemt is hij dezelfde rechtspersoon, en heeft hij als die rechtspersoon de zelfde rechten en plichten. Zorg er dus voor dat het huurcontract tussen je Holding en de Werk B.V. ruim voor de verwachte (voorbereide) overdrachtsdatum is aangepast naar een marktconforme huurprijs en -condities.

BusinessPartners helpt bij de bedrijfsoverdracht voorbereiding door het uitvoeren van periodieke bedrijfswaardering en bedrijfsanalyse. Bel desgewenst met Pleun Bakker op 06 543 152 72