Dit is natuurlijk een zeer bepalende fase voor de voortgang van het bedrijfsovername traject. Daarom geldt wat de vraagprijs van uw bedrijf ook is, de koper vindt deze bijna altijd te hoog. Dus moeten de onderhandelingen bedrijfsoverdracht opgestart worden. BusinessPartners onderbouwt de vraagprijs, waarbij de bedrijfswaardebepaling wederom waardevol blijkt. Daarom wordt de bedrijfswaardering regelmatig door ons aangepast met actuele ontwikkelingen in de te verkopen onderneming en prognoses, waardoor we in de onderhandelingen bedrijfsoverdracht voortdurend up to date zijn.

BusinessPartners staat 100% voor uw belang

Vaak voeren we bedrijfsoverdracht onderhandelingen met verschillende partijen. Dat houdt ook in dat we de kopers moeten begrijpen. En dat de communicatie op verschillende fronten optimaal is. Het is schaken op meerdere schaakborden. Welke zet doen we en welke niet, en wanneer? Waar liggen de belangen van de koper? Wij peilen de financiële mogelijkheden van koper en diens capaciteiten om uw bedrijf te runnen. Een optimale aanpak en uitvoering van de bedrijfsoverdracht onderhandelingen leiden niet alleen tot een mooie koopprijs van uw bedrijf maar ook naar gunstige condities voor werknemers en relaties. Een goede deal, daar gaat het om.

Als partijen tot voorlopige overeenstemming zijn gekomen, wordt door ons een intentieovereenkomst opgesteld. Belangrijk is dat de afspraken inzake de voorgenomen bedrijfsoverdracht vastgelegd worden.

Due Diligence, op weg naar overeenstemming

De koper laat door een accountant of gekwalificeerde deskundige een boekenonderzoek (Due Diligence) instellen om te laten onderzoeken of de door u als verkopende ondernemer eigenaar en door ons als uw intermediair verstrekte informatie in overeenstemming is met de werkelijkheid en terug te vinden is in de administratie en de boekhouding van de onderneming.  Een negatieve of voor de kopende partij niet bevredigende uitkomst van de Due Diligence en het niet rond krijgen van een bedrijfsovernamefinanciering zijn daarom meestal ontbindende voorwaarden. Gedurende de intentieovereenkomst en de bedrijfsoverdracht onderhandelingen geniet koper exclusiviteit. Koper maakt immers kosten in de verwachting uw bedrijf te kopen.

Onderhandelingen Bedrijfsoverdracht na de Due Diligence

In veel gevallen is de uitkomst van de Due Diligence aanleiding om aanvullende onderhandelingen in gang te zetten. Dat kan er nog wel eens stevig aan toe gaan. De verwachtingen van de verkoopsom voor de Due Diligence zouden nog wel eens bijgesteld moeten worden, als de feiten en de contracten en de boekhouding spreken bij het boekenonderzoek. De kunst is om in deze fase emoties en polarisatie te voorkomen en het gemeenschappelijke doel, een geslaagde bedrijfsoverdracht, in het vizier te houden.

BusinessPartners werkt het verkooptraject van uw onderneming af, inclusief bedrijfsoverdracht onderhandelingen volgens het No Cure No Pay principe.

Laat BusinessPartners u adviseren.
Vraag geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan

KENNISMAKEN OVER BEDRIJFVERKOOP