Bedrijfsfinanciering

Bedrijfsfinanciering

Bedrijfsfinanciering. bottleneck2Bottleneck? Vaak wel.

Van bankwege. Na 2008.

Na de Due Diligence is duidelijk hoe de kaarten liggen; nadat is vastgesteld dat partijen doorgaan op de weg naar de bedrijfsoverdracht, zal  koper zal nu de financiering moeten zien rond te krijgen. Laten we verschillende voorbeelden van vormen van financiering onder de loep nemen:

100% financiering door koper. Dit gebeurt zelden. Vreemd geld is immers goedkoper dan eigen geld. Hoezo? Vraag je zelf af welk rendement je wenst bij investeren in een risicodragend onderneming. 10% ? 15% ? De bank is aanzienlijk goedkoper, zodoende.

35% investering door koper; 65 % door de bank.(NB: dit is een  voorbeeld).  Dit ziet er qua verdeling plausibel uit; echter… keep in mind dat de banken sinds 2008 zeer gereserveerd  financieren. Terugbetaal potentieel moet voor de bank gezekerd zijn. Dat maakt het niet gemakkelijk, want wat is zeker? Vertrouwen van de bank 1) in de onderneming en 2) in de koper van de onderneming zijn voor de bank zwaarwegende  bepalende factor

35% investering door koper; 35 % door de bank, 30% door verkoper .(NB: dit is een voorbeeld). Voor de bank is in toenemende mate voorwaarde dat verkoper middels een achtergestelde lening meefinanciert.  Verkoper wordt zo aan de bank achtergesteld; dit blijk van vertrouwen van de zijde van verkoper helpt bij het verkrijgen van een bancaire financiering. In plaats van een achtergestelde lening is een earn out ook een mogelijkheid. Bij een Earn Out wordt verkoper door koper terugbetaald naar rato van de omzet na de bedrijfsoverdracht (bij voorkeur). Hiervoor is vertrouwen nodig van verkoper in zijn eigen onderneming onder leiding van de nieuwe ondernemer. valkuilenHet is zaak de Earn Out zeer goed te formuleren op basis van haalbare prognoses, en een goed controle instrument in te bouwen

Als de financiering en de bijbehorende condities rond zijn kan het contractwerk beginnen

 

 

Laat BusinessPartners u adviseren.
Vraag geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan

KENNISMAKEN OVER BEDRIJFVERKOOP
Pleun Bakker
Pleun Bakker
Pleun Bakker is altijd ondernemend geweest, al sinds de blokkendoos. Zelf doen was immer het devies. Op het kinderfietsje de drukke Oudedijk op, tegen het verkeer in want dan kon je dat tenminste goed zien aankomen. Lees meer over Pleun