Specialist in maritiem transport en drijvende zeeterminals

Specialist in maritiem transport en drijvende zeeterminals

NL,BE,EU

Onze opdrachtgever, een consultancy bureau in het Westen des lands,  is gespecialiseerd in het adviseren, ontwerpen en doorrekenen van maritieme zaken zoals

Veilig transport en opslag van vloeistoffen (gevaarlijke vloeistoffen, ballastwater etc.

Drijvende containerterminal of transferium, kan ook voor LNG.

Zelflossende containersystemen

Flexibele systemen tegen hoogwater en tijdelijke opslag voor verontreinigde grond

Nautisch advies over veiligheidszeilen voor kleine schepen en jachten op de Europese  Waterwegen.

Veilig transport en opslag van vloeistoffen (gevaarlijke vloeistoffen, ballastwater etc.

Nautisch advies over veiligheidszeilen voor kleine schepen en jachten op de Europese Waterwegen.

Opdrachtgever weet creatief denken te combineren met technische knowhow en is daarmee succesvol geweest in het bedenken van effectieve oplossingen voor de maritiem-logistieke sector.
Tot de innovaties behoren het Self Unloading Bulk System, dat bulkgoederen van schepen lost zonder dat daarvoor mankracht nodig is, een oplossing voor weerstandsvermindering met de gekoppelde schepen en alternatieven om te optimaliseren hoe binnenvaartschepen worden afgehandeld op containerterminals.

Specialist in  drijvende overslag zeecontainer terminals ter reductie van de al sinds jaren grootschalige congestiekosten, t.b.v. bulkoverslag en verwerking van lading uit containers,  ook te construeren als bijvoorbeeld LNG-terminal.

Opdrachtgever wenst zijn bureau (know-how) en eventueel de betreffende B.V. te verkopen of een samenwerking aan te gaan in synergie met een partij in de maritieme (overslag-) branche met wie wederzijds een toevoegend effect mag worden verwacht.

BusinessPartners bij monde van bedrijfsmakelaar Pleun Bakker informeert u graag verder.