Solide financieel trading systeem  

Solide financieel trading systeem  

2.000.000

Wereldwijd

Solide financieel trading systeem

 

Ref: 1286 LT

 

Onze opdrachtgever heeft een uniek financieel trading systeem laten ontwikkelen, geheel laten uitwerken en in de praktijk gebracht.

 

Het systeem draait reeds 15 jaar met een rendement op jaarbasis van 25% of hoger voor alle deelnemers. Vanzelfsprekend zijn deze resultaten aantoonbaar.

 

Het systeem is gebaseerd op algoritmes die de fluctuaties op de financiële markten verwerken.

 

Beleggers deponeren hun inleg bij een door hen zelf te kiezen broker, vervolgens wordt het trading systeem aan het systeem van de broker gekoppeld.

 

De huidige ondernemer ontvangt een royale performance fee over het door de beleggers daadwerkelijk behaalde rendement.

 

Beleggers nemen deel voor minimaal € 100.000, zodat geen sprake is van een prospectusplicht of vergunningsverplichting.

 

Deze programmatuur is bewezen wereldwijd uniek, veilig en uitermate rendabel, en niet of nauwelijks aan beurstrends/politiek onderhevig. Volatiliteit en daarmee het aantal transacties zijn wel van invloed.

 

De prijs voor overname van dit systeem is in lijn met de uniciteit van het systeem .

 

Deelname als belegger met eventueel optie tot overname bespreekbaar.