Investerings gelegenheid, hoog rendement

Investerings gelegenheid, hoog rendement

150.000

Nederland

 

Investerings gelegenheid, hoog rendement

 

 

 

Ref: 1262 pb

 

 

Ervaren Nederlandse ondernemer biedt een investeringsmogelijkheid door middel van deelneming in een recreatieproject.

 

De thans nog benodigde investering bedraagt € 300.000, of een deel ervan. Overige deelnemers in dit project investeren een veelvoud.  Van de investeerder wordt geen inbreng op het gebied van management gevraagd daar dit wordt uitgevoerd door een gekende partij met 20 jaar ervaring op dit gebied, en inmiddels een prima reputatie heeft opgebouwd.

 

Exit na 5-6 jaar met een rendement tot 60%.

 

Het genoemde rendement voor de investeerder wordt royaal afgedekt door de overwaarde van de activa die, niet achtergesteld, in verhouding met de investering als zekerheid worden gesteld en bij de exit vrij beschikbaar zijn.